Coponcho: regel je zorg online

De digitalisering in onze samenleving gaat aan rotvaart. De digitale geletterdheid hinkt echter achterop. Met deze realiteit in ons achterhoofd begon Coponcho in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 met het uitwerken van een methodiek ter bevordering van de digitale geletterdheid van mantelzorgers. Onze focus lag hierbij op het zoeken naar online gezondheidsinformatie en het gebruik van online gezondheidstoepassingen. Ons doel was om er voor te zorgen dat kwetsbare mantelzorgers online hun gezondheidsgegevens kunnen raadplegen en hun zorg in handen kunnen nemen.

Van januari tot juni 2022 gingen er 8 reeksen van telkens 4 lessen door. 7 bijkomende reeksen moesten geannuleerd worden. We merkten dat het in 1ste instantie moeilijk was om onze doelgroep te bereiken. Er was vraag, maar onze promotie reikte niet ver genoeg. Dit had deels te maken met het feit dat we in het begin teveel hebben gesteund op digitale promotie en dat ook de lokale partners onvoldoende ondersteuning boden.

Na deze 1ste reeks werd de lessenreeks bijgestuurd en werd de finale handleiding gedrukt. Tijdens de testfase werd met een tijdelijke handleiding gewerkt. We gingen van 4 lessen per reeks naar 3 lessen.

Voor de begeleiding van de vormingen steunen we grotendeels op vrijwilligers die we voor dit project hebben geworven en opgeleid. Tijdens de vormingen komen verschillende thema’s en tools aan bod: een geconventioneerde zorgverlener zoeken, online een afspraak maken, betrouwbare gezondheidsinformatie op het internet, inloggen in en werken met je online ziekenfondsdossier, www.mijngezondheid.belgie.be en je digitale voorschriften beheren. De deelnemers leren ermee werken op hun eigen toestel. Tijdens de vormingen krijgen de deelnemers daarnaast de kans tot het leggen van sociale contacten, en is er steeds koffie en thee beschikbaar. Elke deelnemer krijgt een handleiding. Geïnteresseerden die niet in staat zijn deel te nemen aan een fysieke vorming krijgen de handleiding opgestuurd. Op die manier sporen we deelnemers aan om thuis verder aan de slag te gaan. De handleiding bevat informatie die we gezien hebben tijdens de vormingen, aangevuld met extra achtergrondinformatie en nuttige tips. Bij het ontwikkelen van de handleiding hebben we de focus gelegd op laagdrempeligheid en klare taal, om die reden wordt elke tool stap voor stap uitgelegd aan de hand van screenshots.

Daarnaast zijn we meer gaan inzetten op promotie via niet-digitale kanalen. Zo stelden we vast dat promotie via S-magazine van Solidaris een goede manier was om onze doelgroep te bereiken.

We gingen ook op zoek naar mogelijke buurten om onze lessenreeks te laten doorgaan. Hiervoor werkten we onder andere samen met het Zorgzame Buurten-project in Aalst en Molenbeek, het mantelzorgnetwerk in Brugge, de mantelzorghub in Hasselt en Samen is Beter (een van de chronic care projecten). Dit liet ons toe om in een aantal kwetsbare buurten in grote steden onze lessenreeks te laten doorgaan, waaronder het Kiel, Molenbeek en Banneux in Hasselt. Al deze acties leverden ook op. Er werden in het najaar minder reeksen geannuleerd. In het najaar van 2022 gingen er 12,5 lessenreeksen door en werden 3,5 lessenreeksen geannuleerd. In totaal namen 406 deelnemers deel aan de lessenreeksen.

Ook begin 2023 gaan er nog lessenreeksen door in Oostende, Brugge en Mechelen.