Krachten bundelen voor pensioendienstverlening

Elk Solidaris-ziekenfonds biedt een dienstverlening omtrent pensioenen aan. Soms in een aparte dienst, soms als onderdeel van het takenpakket van een frontmedewerker, soms heel uitgebreid, soms iets minder uitgebreid … De toenemende complexiteit van de materie motiveerde de ziekenfondsen om een nieuwe manier van organiseren te overwegen.

Bij de opmaak van een nieuw toekomstmodel rond pensioendienstverlening hielden we de evoluties binnen Schakel 2024 en Solidaris 2030 mee in het achterhoofd. Gezien elk ziekenfonds zijn dienstverlening op een andere wijze organiseert, kiezen we ervoor om de personele aansturing in de ziekenfondsen te laten liggen. De inhoudelijke aansturing en het aspect rond netwerking kan echter op Vlaams niveau georganiseerd worden.

De 5 Vlaamse Solidaris-ziekenfondsen bundelen de krachten samen en stellen sinds januari 2023 een medewerker aan als inhoudelijke verantwoordelijke pensioenen. Deze medewerker zal opleiden, anticiperen op vormingsbehoeftes en superviseren van medewerkers op vlak van inhoud. Daarnaast zal die ook beleidsondersteunende opdrachten opnemen, interne samenwerkingen optimaliseren en externe vertegenwoordiging opnemen.

Dit nieuw samenwerkingsmodel biedt voordelen en opportuniteiten. De pensioenreglementering is overal hetzelfde. Alle expertise omtrent pensioenen wordt gebundeld en ter beschikking gesteld van alle medewerkers pensioenen. Door de krachten te bundelen, borgen we de pensioendienstverlening in een toekomstbestendig model binnen de organisatie en zetten we die op de kaart bij externe professionals en overheden. Daarnaast gebruiken we deze stap als katalysator om onze effectieve werking omtrent pensioendienstverlening op elkaar af te stemmen.