Studie: levert robotchirurgie bij prostaatverwijdering voldoende voordeel op?

Uit een vergelijkende analyse bij 4883 leden van Solidaris die een klassieke open ingreep, een kijkoperatie (laparoscopie) zonder robot of een kijkoperatie mét robot ondergingen, blijkt dat de robot-geassisteerde ingrepen een kortere ligduur en iets minder bloedverlies kennen dan klassieke open ingrepen. Vergelijkt men de kijkoperatie zonder robotchirurgie met de kijkoperatie met robotchirurgie, dan zijn die verschillen kleiner voor de ligduur en minimaal voor bloedverlies. Patiënten die een robot-geassisteerde ingreep ondergingen doen meer beroep op het incontinentieforfait.

Uit de vergelijking blijkt ook dat de robot-geassisteerde ingreep de ziekteverzekering én de patiënt meer kost. De gemiddelde kostprijs voor een robot-geassisteerde kijkoperatie komt op 5585 euro per verblijf, terwijl dit voor de kijkoperatie zonder robot en de open ingreep op respectievelijk 4600 euro en 3891 euro uitkomt. In sommige ziekenhuizen loopt de kost voor een robot-geassisteerde ingreep op tot 11 467 euro.

Sinds 2016 is een tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering voor het gebruik van de robot voorzien. Toch valt de kost – zowel voor de ziekteverzekering als voor de patiënt – meestal een pak duurder uit.