Swipecafés van S-Plus

Met de Swipecafés van S-Plus willen we hulp bieden aan digitaal kwetsbare senioren en zo de digitale kloof verkleinen. In kleine groep leren de deelnemers van elkaar. De sessies worden begeleid door een digivrijwilliger. Het project startte in 2020 als pilootproject in 1 provincie, maar werd de voorbije 2 jaar over heel Vlaanderen uitgerold. Er werd heel wat promomateriaal voorzien: een filmpje, folders, bierviltjes, placemats … De swipecafés hebben een eigen website: www.swipecafe.be.

De grootste uitdaging van het project is het vinden van digivrijwilligers. Zeker omdat in 2022 het project niet enkel bovenlokaal, maar ook lokaal (in de groepen zelf) is uitgerold. De digivrijwilligers komen 1 keer per jaar samen in Brussel, om ervaringen uit te wisselen en samen met de medewerkers te bekijken hoe we eventuele noden kunnen aanpakken.

In 2022 werden er 183 bovenlokale en lokale swipecafés georganiseerd met in totaal 1315 deelnemers. Uit de tevredenheidsmeting bij de deelnemers, leren we dat de grote meerderheid achteraf meer vertrouwen heeft in het gebruik van hun digitale toestellen en een veiliger gevoel heeft bij het gebruik van het internet. Concreet geven ze aan dat ze makkelijker hun toestel kunnen verbinden met WiFi en dat ze makkelijker de juiste informatie terugvinden op internet.

Tijdens de swipecafés komen de dagdagelijkse apps aan bod, gaande van WhatsApp en Facebook, foto’s doorsturen tot de app van een bank of online shoppen. e-Mut komt ook in elke provincie aan bod. Senioren worden vertrouwd met deze apps, staan sterker in het gebruik ervan en in het gebruik van hun smartphone of tablet. Door de laagdrempeligheid van de Swipecafés zetten meer senioren de stap om digitaal mee te zijn.

In 2023 en 2024 blijven de Swipecafés op de planning staan binnen de provincies en groepen. Door middel van evaluaties bij zowel de deelnemers als de digivrijwilligers bekijken we de noden binnen de groep, zodat we hierop kunnen inspelen.