Traject doelgerichte zorg bij DMW

‘Doelgerichte zorg’ zet de persoon met een zorgnood opnieuw centraal. In (multidisciplinaire) zorg en ondersteuning is er vaak veel aandacht naar zorgdoelen: (medische) zorg die moet opgezet worden op basis van een diagnose bij een persoon met een zorgnood. Doelgerichte zorg is een methodiek om zorgdoelen opnieuw beter af te stemmen met levensdoelen: wat is er écht van belang voor deze persoon? Niet elk type zorg of ondersteuning is even nuttig voor elke persoon. Elk zorgdoel (en de uitvoering hiervan) moet ten dienste staan van de levensdoelen (wensen, verwachtingen, dromen) van de persoon in kwestie, en niet andersom.

Bij Solidaris geloven we in het belang van deze evolutie. Daarom zetten we mee onze schouders in zowel lokale als Vlaamse initiatieven rond doelgerichte zorg. Onze Diensten Maatschappelijk Werk nemen op dit vlak een pioniersrol op. De maatschappelijk werkers gaan dagelijks intensief aan de slag met (kwetsbare) zorgbehoevenden en al hun noden en wensen, en zij leggen samen met hen een traject af om de meest kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te realiseren. Het is een traject van lange adem, maar wel een zeer waardevolle. We doen dit ook samen met concullega’s bij de andere mutualiteiten, om samen te leren en te groeien.

Concreet organiseerden we een 1ste inspirerende dag voor ongeveer 80 medewerkers in november 2022, met verschillende boeiende gastsprekers. Er werd ook een doe-boekje ontwikkeld en verspreid bij de maatschappelijk werkers, zodat zij (zelfstandig én samen met de collega’s) kunnen kennismaken met doelgerichte zorg.

In 2023 gaan we verder in dit traject en hebben we de ambitie om vormingen op maat van onze maatschappelijk werkers én hun doelgroepen te ontwikkelen.