20 voorstellen voor een sociaal geneesmiddelenbeleid

Geneesmiddelen nemen een belangrijke plaats in ons gezondheidssysteem in en vormen tegelijk een bron van onrust onder de burgers. Er gaat inderdaad geen week voorbij zonder dat de pers een onderwerp aansnijdt in verband met geneesmiddelen.​Een verklaring hiervoor is wellicht dat er hoge verwachtingen worden gesteld aan een sector die synoniem is van medische innovatie en hoop voor tal van patiënten. Anderzijds maakt de bevolking zich zorgen over de doeltreffendheid en de veiligheid van de geneesmiddelen alsook over hun prijs en betaalbaarheid.

Op 13 maart 2014 organiseerden de Socialistische Mutualiteiten een symposium rond het thema “Welk geneesmiddelenbeleid voor ons sociaal gezondheidssysteem?”

Aan dit symposium namen experts deel alsook de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het geneesmiddelenbeleid. Ze wisselden van gedachten over 3 essentiële thema’s:

  1. Hoe solidariteit en innovatie met elkaar verzoenen?
  2. Goedkope geneesmiddelen: welke ruimte is er?
  3. Welke strategieën om het “goed gebruik” van geneesmiddelen in België te promoten?

Hieruit vloeiden twintig concrete voorstellen voort om ons sociaal geneesmiddelenbeleid in de komende jaren te versterken.

Download de volledige studie (.pdf)​