Barometer ambulante supplementen 2016-2017

De Socialistische Mutualiteiten analyseerden de ereloonsupplementen die huisartsen, arts-specialisten, tandartsen en kinesitherapeuten aanrekenen voor zogenaamde ambulante verstrekkingen, zoals raadplegingen of andere verstrekkingen in hun spreekkamer. Het is de eerste keer dat hiermee een kwantitatief beeld geschetst wordt van wat zorgverstrekkers aanrekenen aan hun patiënten buiten het ziekenhuismilieu. ​​​Het ziekenfonds onderzocht daartoe de bijna 30 miljoen papieren getuigschriften voor verstrekte hulp van zijn leden (met uitzondering van leden van de federatie Brabant) voor raadplegingen in 2016 en 2017. De stroom e-attest — die pas sinds 2018 van start is gegaan — is nog niet opgenomen in de analyse. Hetzelfde geldt voor de getuigschriften derdebetalersregeling.

Download de volledige studie (.pdf)