Colonoscopie

De invoering van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker in recente jaren kon op veel persbelangstelling rekenen. De populariteit van het bevolkingsonderzoek heeft logischerwijs een gevolg op het aantal colonoscopieën (endoscopisch onderzoek van de dikke darm) en de frequentie ervan. Bovendien werd de nomenclatuur van de gastro-enterologie grondig herzien in 2016. Eén van de doelstellingen van deze hervorming was een rationeler gebruik van deze toch wel invasieve diagnostiek.

Er is binnen de ziekteverzekeringscontext nog weinig onderzoek gedaan naar het gebruik en de kosten van colonoscopieën in ons land. Redenen genoeg om te bekijken hoe deze techniek gebruikt wordt, of we effecten van de bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker opmerken en of er al dan niet verklaarbare regionale verschillen zijn. We stellen ons in deze studie de volgende vragen:

  • Welke leden ondergaan een colonoscopie? Wat is hun profiel?
  • Wordt er bij bepaalde doelgroepen vaker therapeutisch ingegrepen, dat wil zeggen een colonoscopie waarbij ook poliepen worden weggenomen?
  • Zien we regionale verschillen?
  • Zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen? Wordt er in sommige ziekenhuizen vaker dan gemiddeld therapeutisch ingegrepen?
  • Wat is de gemiddelde kostprijs voor een colonoscopie, zowel voor de ziekteverzekering als voor de patiënt?
  • Welke factoren beïnvloeden deze kostprijs?

Lees het volledige onderzoeksrapport (.pdf)

Ga naar het persbericht