Het jaarlijks tandartsbezoek

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de Vlaming niet graag naar de tandarts gaat. Zo blijkt uit de IMA-atlas 2013 dat maar de helft van de Vlamingen regelmatig naar de tandarts gaat. Een kwart tot een derde van de Vlamingen heeft geen enkel contact gedurende 3 kalenderjaren. Ook onze cijfers van het lopende jaar 2015 tonen hetzelfde patroon.​​Dit zijn confronterende cijfers. Om mensen aan te moedigen meer naar de tandarts te gaan, moeten we meer te weten komen over de redenen waarom zij een bezoek uitstellen. Met dit ledenonderzoek willen de Socialistische Ziekenfondsen meer duidelijkheid hebben over die redenen waarom onze leden een tandartsbezoek uitstellen gedurende 2 of 3 jaar. Dit is voor ons relevante informatie om te weten wat deze doelgroep motiveert en demotiveert. De resultaten van dit onderzoek zijn zeker van nut om gerichte acties te ontwikkelen.

Download het volledige onderzoek (.pdf)