Onderzoek naar Vlaamse huisartsen over organisatie geestelijke gezondheidszorg

Ons ziekenfonds deed in juni 2017 een onderzoek onder Vlaamse huisartsen naar hun mening over de organisatie en de financiering van eerstelijnspsychologie. Daarbij aansluitend werd de toegang tot de ambulante gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg onderzocht.​​​​​De achtergrond voor deze bevraging is ook onze overtuiging dat er meer aandacht en middelen nodig zijn voor geestelijke gezondheid en gezondheidszorg. Zoals het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid het treffend illustreert, bevestigen talloze studies en adviezen dat het bevorderen van geestelijke gezondheid en de preventie en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen van fundamenteel belang zijn voor onze levenskwaliteit.​

Download de volledige studie (.pdf)​