Levenskwaliteit en zorgconsumptie bij diabetici

Het aantal leden met Diabetes Mellitus is een grote groep en bedroeg voor onze mutualiteit 166.971 leden in 2010. Verwacht wordt dat deze groep in aantal zal toenemen omwille van de verouderende bevolking.

Het is voor ons als mutualiteit van groot belang mee toe te zien dat deze groep patiënten jaarlijks goed opgevolgd wordt met het oog op het vermijden van complicaties. ​
​​​
Op basis van de geleverde prestaties ambulant en in het ziekenhuis kunnen we afleiden dat deze complicaties (cardiovasculair, oftalmologisch, renaal, …) frequent voorkomen.

Daartegenover staat dat een jaarlijks oogonderzoek of een jaarlijkse meting van de cholesterol-, HbA1c- , Microalbumine – waarde niet altijd op systematische wijze gebeurt bij deze doelgroep. Een betere opvolging van deze patiënten is m.a.w. mogelijk.

We vonden het ook belangrijk om stil te staan bij de bevraging van de beleving van de diabetespatiënt van zijn ziekte. De meerderheid van deze patiënten zegt van zichzelf een goede tot zeer goede gezondheid te hebben.

De helft geeft aan problemen te ondervinden zoals vermoeidheid en angst voor complicaties of verwikkelingen in de toekomst.

Een kleine groep is negatief over zowel de dagelijkse zorg voor diabetes die ze als een last beschouwt als over het gevoel van controle over de ziekte. Het is belangrijk om speciale aandacht te besteden aan deze groep van patiënten niet alleen voor wat betreft het goed onder controle houden van de bloedsuikerspiegel maar ook wat betreft een goede opvolging van het jaarlijkse onderzoek.

Download de volledige studie (.pdf)