Ouderenzorg in tijden van corona

Het coronavirus heeft de ouderenzorg op scherp gesteld in 2020. De uitbraak van het virus heeft in België tot nu toe een zware tol geëist inzake mensenlevens. Maar ook de maatregelen die door de overheid zijn genomen hadden een grote impact op het leven van ouderen.

We willen met ons onderzoek de mening van de thuiswonende ouderen vragen. We vonden dat het nodig was om hun stem te horen. Nog al te vaak komen ouderen immers te weinig aan bod in het debat.

De Socialistische Mutualiteiten hebben haar nog thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar bevraagd over welke beleid ze willen bij een opflakkering van de corona-epidemie en hoe zij de ouderenzorg in de toekomst zien. We wilden in het kader van dit onderzoek ook mensen wonende in woonzorgcentra bevragen via focusgroepen. Door de corona-epidemie bleek dit uiteindelijk niet mogelijk op een veilige manier.

We vroegen aan thuiswonende leden:

  • (1) Hoe zij naar (toekomstige) coronamaatregelen kijken met betrekking tot (a) thuiszorg en ouderenverenigingen, (b) de afweging tussen het risico op corona en hun levenskwaliteit en individuele vrijheid, (c) woonzorgcentra en serviceflats en (d) eventuele specifieke maatregelen gericht op ouderen en kwetsbare groepen;
  • (2) Of hun mening over een verhuis naar een serviceflat of woonzorgcentrum veranderd is de afgelopen maanden en wat zij verwachten van een “thuis” in een collectieve wooneenheid als een woonzorgcentrum;
  • (3) Of ze door de coronacrisis anders zijn gaan nadenken over hun levenseinde.

De enquête werd verspreid en kon beantwoord worden in de aanloop naar de tweede coronagolf (28 september tot en met 20 oktober 2020).

Download het volledige onderzoeksrapport (.pdf)