Oversterfte door corona

De uitbraak van het coronavirus heeft in België tot nu toe een zware tol geëist: tijdens de periode begin maart tot begin juni 2020 stierven 9000 personen (+40 %) meer dan gemiddeld. Uitgedrukt per miljoen inwoners behoort België tot de landen waar de impact van COVID-19 het grootst was (in Europa wordt België enkel vooraf gegaan door Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië). Vooral personen die verbleven in een woonzorgcentrum werden hard getroffen.

Er zijn al een aantal cijfers gepubliceerd rond oversterfte door COVID-19 in België, maar veel verder dan een opdeling naar leeftijd, geslacht en regio gaan deze niet. In dit rapport wordt daarom bijkomend gekeken naar een aantal indicatoren waar er tot nu toe weinig over geweten is: proxy’s voor socio-economische status en morbiditeit (op basis van medicatiegebruik), statuut chronische aandoening, nationaliteit en urbanisatiegraad. Bij de oversterfte bij leden die in een woonzorgcentrum (WZC) verbleven (naast de oversterfte bij de totale ledenpopulatie maken we een onderscheid tussen de oversterfte bij personen die al dan niet in een woonzorgcentrum verbleven in de periode voorafgaand aan het overlijden) kijken we eveneens naar het juridisch statuut en de grootte van het WZC.

Lees het volledige onderzoeksrapport (.pdf)

Ga naar het persbericht