Socio-economisch profiel en zorgconsumptie medicatie tegen COPD en astma

​Onderzoek naar het socio-economisch profiel en de consumptie van zorg van leden met langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen COPD of astma.

​In een eerste stap is het profiel opgemaakt van de COPD- of astmapatiënt op basis van de afgeleverde medicatie.

Wanneer een lid binnen het kalenderjaar 2012 voor meer dan 90 dagen (90 DDD) aan geneesmiddelen tegen COPD of astma heeft gekocht, dan beschouwen we dat lid als een patiënt met COPD of astma. Dit criterium kwam er na overleg met de medische directie.

Uiteraard besteden we aandacht aan populatiekenmerken zoals leeftijd, geslacht, recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Enkel de meest frappante verschillen worden in dit rapport getoond.

Daarnaast wensen we de consumptie van zorg in kaart te brengen zoals de contacten bij de huisarts, de pneumoloog en de tabakoloog.

Verder wordt een idee gegeven van de hoge co-morbiditeit.

Ten slotte situeren we de kosten, en dit zowel voor de patiënt zelf als voor de ziekteverzekering (ZIV).

Download de volledige studie (.pdf)