Rusthuisbarometer 2016

Begin 2016 publiceerde het Socialistisch Ziekenfonds voor het eerst een rusthuisbarometer. Met deze studie brachten we voor heel België de kost van een rusthuisverblijf voor de bewoner in kaart en onderzochten we in hoeverre een rusthuisver-blijf al dan niet betaalbaar is. De analyse gebeurde op basis van gegevens van 2014. In deze update brengen we de evoluties op basis van gegevens van 2016 in kaart. Zo kunnen we nagaan of de afgelopen twee jaar een verblijf in een rusthuis al of niet duurder is geworden.

In deze tweede versie proberen we een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  1. Kostprijs en evolutie in de kostprijs: Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis per maand aan de rusthuisbewoner en hoe is deze kostprijs tussen 2014 (eerste rusthuisbarometer) en 2016 geëvolueerd? Welke factoren beïnvloeden dit bedrag en de evolutie?
  2. Betaalbaarheid van het rusthuis: Hoe verhoudt de totale kostprijs van een rusthuisverblijf zich tot de inkomsten van de oudere? Wat zijn de evoluties ten opzichte van de situatie in 2014?
  3. Eigen aandeel: Hoe verhoudt de eigen bijdrage van de rusthuisbewoners inzake de financiering van het rusthuis zich tot de overheidstussenkomst? Wat zijn de evoluties ten opzichte van de situatie in 2014?​

Download de volledige studie (.pdf)​