Rusthuisbarometer

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis en wat beïnvloedt dit bedrag? Dat is de vraag die wij in de rusthuisbarometer proberen te beantwoorden.

Het Socialistisch Ziekenfonds doet volgende aanbevelingen:

  1. Investeer in de zorg. Door de vergrijzing zal de ouderenzorg de komende jaren veel extra investeringen vergen, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. Voorzie voldoende middelen opdat een kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar aanbod gegarandeerd wordt.
  2. Maak een duidelijke opsplitsing tussen woon-, leef- en zorgkosten. Voor het Socialistisch Ziekenfonds moeten de zorgkosten solidair gefinancierd worden.
  3. Zorg voor transparante en gereguleerde prijzen. Maak werk van een strikte prijscontrole op basis van objectieve criteria en bescherm de rusthuisbewoners adequaat tegen prijsverhogingen.
  4. Zorg voor een permanente monitoring van de bewonersfactuur. Voer de verplichte elektronische facturatie in en verbeter de leesbaarheid van de factuur.
  5. Moduleer de tegemoetkoming vanuit de zorgverzekering in functie van de zorgafhankelijkheid van de oudere.
  6. Neem maatregelen om het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen aan te moedigen.
  7. Zorg ervoor dat alle ouderen over voldoende inkomen beschikken. Maak werk van leefbare pensioenen en maak komaf met armoede.

Download de volledige studie (.pdf)