Sociale ongelijkheden in gezondheid bij kinderen en jongeren

Deze studie bekijkt de sociale ongelijkheden op vlak van een aantal indicatoren van gezondheidsstatus en het gebruik van gezondheidszorg (bezoeken aan een verstrekker, een opname in een ziekenhuis, het nemen van bepaalde medicatie, het krijgen van een specifieke behandeling) bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar (enkel bij leden van de Socialistische Mutualiteiten).

Daarbij wordt een opdeling gemaakt naargelang de kinderen/jongeren deel uitmaken van een huishouden dat al dan niet verhoogde tegemoetkoming geniet (een proxy om armere van rijkere gezinnen onderscheiden, en dus een goede maat voor socio-economische status). Aanvullend worden de verschillen bij drie socio-demografische kenmerken (huishoudenstype, nationaliteit van origine en werkstatus van de ouders) bekeken.​

Bekijk hier de volledige studie.