Obesitaschirurgie

De prevalentie van obesitas stijgt. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat het aantal mensen met obesitas is verdubbeld sinds 1980. In 2008 zouden er wereldwijd zo’n 1,4 miljard mensen ouder dan 20 kampen met overgewicht​.​

Ook in België is zwaarlijvigheid een probleem. Uit de Gezondheidsenquête (2008) weten we dat ​47% van de Belgen ouder dan 18 overgewicht heeft, 14% is obees. Het probleem is het grootst bij de Belgen tussen 55 en 65 jaar, van hen is maar liefst één op vijf obees

In 2007 namen we al eens een enquête af bij onze leden die een chirurgische ingreep tegen obesitas ondergingen. 8 jaar later schreven we hen opnieuw aan om te horen hoe het met hen ging. We peilden naar hun gewicht, de manier waarop ze opgevolgd werden, hun tevredenheid, en naar eventuele klachten en complicaties. We gingen vervolgens ook hun medicatieverbruik na, vóór en na de ingreep. Tot slot berekenden we ook de gemiddelde kostprijs van een chirurgische ingreep tegen obesitas.

Download het volledige studierapport (.pdf)