Onvervulde noden

Het Ziekenfonds legt een investeringspakket ter waarde van 1,25 miljard euro op tafel voor een betere terugbetaling van tandzorg, brillen, hoorapparaten en psychologische eerstelijnszorg. Het werkte dit plan uit op basis van een enquête bij 5.276 Vlamingen.​​​Uit de rondvraag blijkt dat

  • drie op de vier Belgen zich soms tot vaak zorgen maken over de betaalbaarheid. Mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming maken zich bijna driemaal zoveel zorgen dan gewone rechthebbenden.
  • 40 procent van de respondenten vorig jaar noodzakelijke zorg uitstelde om financiële redenen. Dit percentage ligt fors hoger bij kwetsbare groepen.
  • mensen hun toevlucht nemen tot hun 2de keuze (ook vanuit medisch oogpunt), omwille van louter budgettaire redenen. Eén op de drie die een kunstgebit draagt, zegt te hebben verzaakt aan een duurder maar beter alternatief. Eenzelfde percentage vinden we terug bij mensen die een hoorapparaat dragen.
  • er een massaal draagvlak is om de zorgen beter te laten terugbetalen door de wettelijke ziekteverzekering. 75 procent van de respondenten die zorg nodig had, pleit voor een hogere tussenkomst door de wettelijke ziekteverzekering.
  • de patiëntenfactuur zeer hoog ligt. Voor een tandimplantaat betaalt een Vlaming gemiddeld 1.292 euro uit eigen zak, voor een kroon 438 euro, voor een bril 451 euro en voor een hoorapparaat 1.945 euro. Een consulatie bij de psycholoog kost 43 euro. Achter deze gemiddelden schuilen grote verschillen. Zo betaalt een kwart van de respondenten meer dan 1.900 euro voor één implantaat en meer dan 2.669 euro voor een hoorapparaat.

Download de volledige studie (.pdf)