Enquête geestelijke gezondheid

De Socialistische Mutualiteit deed een bevraging bij 5000 respondenten in het kader van het thema geestelijke gezondheid. ​​Er werd bevraagd of respondenten te veel druk of stress ervaren en naar de manieren die de respondenten hanteren om met druk of stress om te gaan. Verder werd gepeild naar de combinatie werk en privéleven, de invloed van sociale media, het hebben van jonge kinderen en de rol van het vertonen van perfectionistische kenmerken bij het ervaren van druk. Tot slot werden de respondenten geïdentificeerd voor wie de ervaren druk of stress mogelijk problematisch is op basis van twee criteria: het ervaren van lichamelijke klachten en het gebruik van medicatie. 4893 respondenten namen deel aan de enquête, waarvan 72 % vrouwen en 28 % mannen.​​65 % van de respondenten ervaart te veel druk of stress in het dagelijkse leven. Vrouwen ervaren vaker te veel druk of stress in het dagelijkse leven dan mannen. Jonge respondenten ervaren vaker te veel druk of stress in het dagelijkse leven met een piek tussen 36 en 45 jaar. Vanaf de leeftijd van 45 jaar zien we een daling. Deeltijds werken en voltijds werkenden rapporteren even vaak dat ze te veel druk of stress ervaren in het dagelijks leven. Deeltijds werk lijkt geen bescherming te bieden tegen het ervaren van te veel druk of stress. Ook het hebben van inwonende kinderen speelt een rol: 72 % van de respondenten met inwonende kinderen ervaart te veel druk of stress, tegenover 56 % van de respondenten die geen inwonende kinderen hebben. 

Voor wie te veel stress of druk ervaart in het dagelijkse leven ziet de top drie van strategieën om de druk te verlagen er als volgt uit: TV kijken of een boek lezen (60 %), lichaamsbeweging zoals sporten, wandelen, yoga… (55 %), tijd doorbrengen met vrienden en familie (52 %).Opvallend is dat 10 % aangeeft medicatie (kalmeermiddelen) te gebruiken. Ook opvallend is dat 29 % een glaasje alcohol drinkt en 8 % rookt om te ontspannen. 

Download het volledige studierapport (.pdf)