Therapeutische hardnekkigheid in Vlaamse ziekenhuizen

Therapeutische hardnekkigheid is een realiteit in Vlaamse ziekenhuizen, en men laat kansen liggen om er iets aan te doen. Te weinig ziekenhuizen checken actief of de patiënt een wilsbeschikking heeft.

Het Socialistisch Ziekenfonds doet volgende aanbevelingen:

1. Meer onderzoek is nodig. We pleiten voor meer wetenschappelijk onderzoek rond therapeutische hardnekkigheid, met o.a. een representatieve bevraging bij alle betrokken artsen om de feiten en beoordelingen exacter in beeld te brengen.

2. Investeer in een menswaardige zorg. Maak tijd vrij voor gesprekken met de patiënt. Artsen en verpleegkundigen moeten in staat zijn om structureel tijd vrij te maken voor voorafgaand overleg met de patiënt bij bv. zware onderzoeken dan wel ingrepen.

3. Check actief het levenstestament. Het gebruik van eHealth zou dat zeker mogelijk moeten maken, voor zover de patiënt dit heeft aangemeld voor opname in zijn medisch dossier.

4. Sensibiliseer de patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de ‘houding van de patiënt’ door de hoofdartsen mee werd beoordeeld (69 %) als een mogelijke hinderpaal. Het is dus belangrijk om patiënten te sensibiliseren omtrent de thematiek van therapeutische hardnekkigheid en de persoonlijke keuzes die men hierbij kan maken.

4. Sensibiliseer de patiënt. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de ‘houding van de patiënt’ door de hoofdartsen mee werd beoordeeld (69 %) als een mogelijke hinderpaal. Het is dus belangrijk om patiënten te sensibiliseren omtrent de thematiek van therapeutische hardnekkigheid en de persoonlijke keuzes die men hierbij kan maken.

Lees de volledige studie (.pdf)

Lees de vragen en antwoorden van de enquête (bijlage 1) (.pdf)

Lees onze correspondentie met de hoofdartsen (bijlage 2) (.pdf)