Ziekenhuisbarometer 2017

Naar jaarlijkse gewoonte legt het Socialistisch Ziekenfonds de loep over de ziekenhuisfacturen van zijn leden en gaat na wat de patiënt uit eigen zak moet betalen bij een ziekenhuisopname. Voor deze nieuwe ziekenhuisbarometer werden de facturatiegegevens van 551 926 ziekenhuisverblijven  in het jaar 2016 geanalyseerd. De vaststellingen die hierbij gedaan worden, helpen het Socialistisch Ziekenfonds verbeterpunten te suggereren naar het beleid toe.

In vorige barometers stelde het ziekenfonds reeds vast dat de ereloonsupplementen in een eenpersoonskamer op 10 jaar tijd meer dan verdubbelden, een stijging die vooral opvallend was in het jaar 2013, na de invoering van het verbod op kamer- en ereloonsupplementen in twee-en meerpersoonskamers. Met de update voor het jaar 2016 wil het Socialistisch Ziekenfonds op constructieve wijze het debat rond de ereloonsupplementen blijven voeren. De ziekenhuishervorming en een volwaardige financiering van de instellingen zijn onlosmakelijk verbonden met dit debat.
 
In de barometer van dit jaar analyseren wij in het eerste hoofdstuk de gemiddelde patiëntenfactuur van een ziekenhuisopname in ons land. We bekijken daarbij zowel de nominale als de reële groei. Vervolgens kijken we naar de kostprijs van een tweepersoonskamer en duiden op het verschil tussen patiënten met en zonder voorkeurtarief. Ten derde maken we een vergelijking van de gemiddelde kostprijs voor een eenpersoonskamer, waar we ook stil staan bij de verschillen tussen de provincies in ons land.

Lees het volledig onderzoek (.pdf)