Ziekenhuisopnames als gevolg van een poging tot zelfdoding: risicofactoren en opvolging

Over pogingen tot zelfdodingen bestaan verder weinig officiële statistieken. Omdat het risico op een geslaagde zelfdoding bij de suïcidepogers veel hoger ligt dan bij de gewone bevolking, onderzochten we deze groep van personen, voor zover de gegevens beschikbaar zijn bij onze mutualiteit.​​​​​​Deze studie heeft als doelstelling pogingen tot zelfdoding die aanleiding gaven tot een ziekenhuisopname van onze leden in kaart te brengen en een antwoord proberen te formuleren op de volgende vragen:

  • Wat is het sociodemografische en –economische profiel van de leden die een poging tot zelfdoding ondernemen?
  • Wat is het gezondheidstraject dat deze mensen aflegden 3 tot 6 maanden voor de poging en tot 6 maanden na de ziekenhuisopname omwille van de poging (waren er reeds psychiatrische problemen, welke geneesmiddelen werden er genomen, meer specifiek dan de antidepressiva en de antipsychotica, in welke mate hadden deze mensen contact met de huisarts en de psychiater)?
  • Kunnen we iets zeggen over het recidiverende karakter van deze pogingen tot zelfdoding?​​

Download de volledige studie (.pdf)​