Ouderbetrokkenheid bij gezinsopvang

​Marianne is al 25 jaar kinderbegeleider gezinsopvang bij de dienst voor onthaalouders van de socialistische mutualiteit. Ze hecht veel belang aan het welbevinden en de ontwikkeling van haar opvangkinderen. Daarnaast heeft ze goede contacten met de ouders en investeert ze in het opbouwen van een vertrouwensband met hen. Ouderbetrokkenheid betekent voor Marianne ouders zoveel mogelijk betrekken bij het opvanggebeuren. Maar hoe vertaalt zij dit naar haar eigen opvang?

Communicatie

Vroeger bestonden de gesprekken tussen mij en de ouders voornamelijk uit hoe ‘flink’ hun kind gegeten of geslapen had. Doordat ik nu zelf veel waarde hecht aan het aanbieden van rijke ontplooiingskansen voor kinderen, zijn ouders dit ook belangrijk beginnen te vinden. Ze beseffen hierdoor ook dat ik meer doe dan alleen maar kinderen verzorgen. Mijn job als kinderbegeleider gezinsopvang wordt veel meer gewaardeerd. Bij mij is het de gewoonte dat ik dagelijks communiceer met de ouders, zowel bij het brengen als het ophalen. Ik vraag aan de ouders en het kind hoe het met hen gaat en omgekeerd. Ouders weten dat ze ook bij mij terecht kunnen met vragen, onduidelijkheden, problemen, onzekerheden,… .Van bij de start van de opvang probeer ik ouders zoveel mogelijk het gevoel te geven dat ze welkom zijn en geapprecieerd worden. Dit schept een enorme vertrouwensband.Sommige ouders appreciëren het dat ik hen advies of tips geef. Maar er zijn ook ouders dat gewoon nood hebben om hun hart eens te kunnen luchten en een luisterend oor. Dat zijn kleine dingen, maar doen heel veel.

​Beeldmateriaal

Wanneer de kinderen iets gedaan of gemaakt hebben, laat ik dit aan de ouders zien. Foto’s enfilmpjes plaats ik in mijn gesloten Facebookgroep. Tegenwoordig zijn er heel veel ouders die Facebook hebben. Ouders vinden het geweldig om te zien hoe hun kind zich voelt en gedraagt in de opvang!Tekeningen van de kinderen of andere kunstwerkjes plak ik op de muur of hang ik aan de draad dat zich door de ruimte in mijn opvang begeeft. Zo zien de ouders dit meteen wanneer ze binnenkomen.

O​ntmoeten

Soms komen ouders op hetzelfde moment binnen in de opvang. Dan gebeurt het wel eens dat ze enkele minuten met elkaar beginnen te praten. Meestal zorgt hun kind voor de aanknoping van het gesprek. Er was bijvoorbeeld eens een moeder waarvan haar dochtertje van 14 maanden oud,  haar knuffel gaf aan Gabriël (18 maanden) die op dat moment aan het wenen was. De papa van Gabriël begon spontaan de lachen en de moeder en vader geraakte aan de praat. Natuurlijk is het al druk genoeg voor ouders en daarom organiseer ik drie keer per jaar een ouderavond. Één avond waren er koekjes, koffie en thee voorzien. Ik had toen ook allemaal foto’s en werkjes van de kinderen op een tafel gelegd. Een vriendin van mij heeft ooit ook eens een avond yoga gedaan met de ouders. Ik heb toen veel positieve reacties gekregen van de ouders. Wanneer ik een desserten buffet voorzie in de opvang, vraag ik aan de ouders om iets mee te brengen om te eten of drinken. Er waren toen ook ouders die recepten hebben uitgewisseld met elkaar. Hajidha heeft toen haar recept van de marokkaanse ‘shebakia’ koekjes in de facebookgroep geplaatst. Het bracht ouders dichter bij elkaar.​