20 jaar Intermutualistisch Agentschap

Intermutualistisch persbericht

“Look back, (re)connect, (get) inspire(d)”

Op 24 december 2022 was het twintig jaar geleden dat de Programmawet verscheen
waarmee het Intermutualistisch Agentschap of IMA werd opgericht. Het IMA viert dit
jubileum op donderdag 30 maart in aanwezigheid van vele prominenten.

Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die door
de ziekenfondsen worden verzameld. Op basis van die data ondersteunt het de
ziekenfondsen en het beleid met informatie, analyses en studies.

“Na een lange corona-periode en met de vaststelling dat we elkaar niet meer zo vaak
zien als voor maart 2020, was er snel eensgezindheid over het thema van het event”,
zegt Luc Van Gorp, Voorzitter van het Bestuursorgaan van het IMA, verwijzend naar
het thema “Look back, (re)connect, (get) inspire(d)”. “Connectie zit in ons DNA. Het
IMA kan onmogelijk bestaan zonder een verbinding tussen de ziekenfondsen, tussen
gegevens en tussen partners. We zullen ons dus ook laten inspireren door een aantal
partners die hun kijk op de geschiedenis en de toekomst delen.”

Naast de ziekenfondsen, die samen aan de wieg stonden van het IMA, beslissen ook
het RIZIV, het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), de FOD’s
Volksgezondheid en Sociale Zekerheid, en sinds enkele jaren ook de bevoegde
regionale overheden mee over de inhoud van het jaarprogramma van het IMA.

De voorbije jaren liepen er tientallen projecten die uitgaan van onderzoekers van
universiteiten. Zij krijgen toegang tot de gegevens, vaak gekoppeld aan andere
databronnen. Het gaat om langlopende projecten waarbij strikte regels rond
veiligheid en privacy moeten worden gevolgd. Daarnaast lopen er nog tal van
projecten met de bevoorrechte partners.

Sinds 2013 biedt het Intermutualistisch Agentschap ook de IMA Atlas aan. Dit is een
publiek toegankelijke online databank met gegevens over sociodemografische
kenmerken en het gebruik van de gezondheidszorg in België op verschillende
geografische niveaus.

“Er werd veel geïnvesteerd in het IMA en zeker sinds 2015 is het team gestaag
gegroeid,” aldus Luc Van Gorp. “Hierdoor heeft het IMA zich kunnen ontplooien tot
een betrouwbare en gewaardeerde speler, en heeft het zich kunnen positioneren als
data-expertisecentrum binnen ons gezondheidszorgstelsel.”

De oprichting van het IMA kwam in een stroomversnelling toen de minister van
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke opriep tot actieve deelname aan de
verwezenlijking van het actieplan “Agenda 2002 voor verandering in de
gezondheidszorg”. Dezelfde minister zal op 30 maart de slottoespraak houden.

Lees het volledige persbericht (.pdf)

Intermutualistisch perscontact

Hannah Wellens
0471 99 57 08