237 miljoen besparingen op 25 geneesmiddelen in de apotheek

Het lijstje met de 25 duurste geneesmiddelen uit de apotheek kost de ziekteverzekering meer dan 1 miljard euro. Die factuur zou 237 miljoen euro lager uitvallen als Solidaris’ model voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen zou worden gebruikt.

Het RIZIV heeft de lijst vrijgegeven met de 25 duurste geneesmiddelen die in de apotheek te koop zijn. De factuur van dit lijstje geneesmiddelen bedraagt voor de ziekteverzekering meer dan 1 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van het totale RIZIV-budget voor geneesmiddelen die in de apotheek worden afgeleverd.

Solidaris heeft bekeken wat de budgettaire impact zou zijn als ons model voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen zou worden gehanteerd worden bij de prijsbepaling van de geneesmiddelen op dit lijstje. Begin dit jaar presenteerden we een nieuw berekeningsmodel voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen. Dit fair price model kwam tot stand in samenwerking met de Association Internationale de la Mutualité (AIM). Het model laat toe een prijs te berekenen die billijk, evenwichtig en rechtvaardig is voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven.

Besparingspotentieel van 23 %

In dit lijstje staan geen geneesmiddelen van behandelingen in het ziekenhuis. We zien dat 6 van de 25 geneesmiddelen immunosuppressiva die het afweersysteem onderdrukken. Ze worden onder meer gebruikt tegen reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn of psoriasis. De kostprijs in de apotheek loopt op tot bijna 272 miljoen euro, terwijl het gaat om een groep van 36 786 patiënten. Dat komt neer op een gemiddelde kostprijs per patiënt van 7391 euro. Eigenlijk wordt nog eens 92 miljoen uitgegeven aan die categorie geneesmiddelen voor behandelingen in ziekenhuizen. Dat brengt de factuur voor die groep op 364 miljoen euro.

Zoals een studie van Solidaris eerder aantoonde is 65 % van de kostprijs in deze categorie geneesmiddelen pure winst voor de industrie. Het toepassen van het fair price model voor deze behandelingen zou met andere woorden bijna 237 miljoen besparingen kunnen betekenen. Dat levert een besparingspotentieel op van 23 % op het totale budget voor de 25 geneesmiddelen op het RIZIV-lijstje.

Als ons fair price model wordt uitgebreid naar alle geneesmiddelen die in de sociale zekerheid worden terugbetaald, dan wordt de besparing nog aanzienlijker. Volgens onze berekeningen zou de sociale zekerheid 1 miljard minder aan de geneesmiddelenindustrie moeten betalen als we een faire prijs zouden betalen voor alle sinds 2015 terugbetaalde behandelingen. Dat betekent dat er nu onrechtmatig veel publieke middelen als winst naar de industrie vloeien, terwijl ze beter geïnvesteerd zouden worden in zorg voor patiënten.

“De farma-industrie boekt ongeziene winsten, terwijl sommige patiënten moeten kiezen tussen eten of zichzelf behandelen. Een rechtvaardiger prijszetting voor geneesmiddelen is dringend nodig”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Het is toch logisch dat een sector uit de gezondheidszorg waarvan de kennis en expertise, de infrastructuur en de gigantische afzetmarkt worden gesubsidieerd door de overheid, iets terugdoet voor de gemeenschap die al die centen investeert? Die investering mag renderen voor de aandeelhouders, maar laat ze ook renderen voor de zieken. Wij willen naast winst voor de aandeelhouders, ruimte voor meer gezondheidswinst. Dat signaal geven al 36 000 Belgen. Het is nu aan de politici om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Meer info

Teken de petitie | solidaris-vlaanderen.be

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | stafmedewerker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be