650.000 patiënten met hoog oplopende kosten extra beschermd. Met dank aan de niet-indexering van plafonds van de maximumfactuur.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakte vandaag bekend dat de plafondbedragen voor de maximumfactuur op 1 januari 2023 niet geïndexeerd worden. Als patiëntenverdediger juicht Solidaris deze beslissing toe want het scheelt meer dan een slok op de borrel voor patiënten met hoog oplopende medische kosten. Een belangrijk initiatief van de minister met een groot effect voor wie het financieel nodig heeft.

Niet-indexering plafonds maximumfactuur vormt belangrijke extra bescherming voor patiënten met hoog oplopende medische kosten

De stijgende inflatie dreigde het plafondbedrag van de maximumfactuur met 10% te verhogen waardoor het voor patiënten die er recht op hebben langer zou duren vooraleer hun remgelden volledig terugbetaald zouden worden. En dat in een periode waarin alles duurder wordt door de energiecrisis.

Het initiatief van de minister is er dan ook één met een duidelijke boodschap die wij toejuichen: de meest kwetsbare patiënten mogen niet nog eens de dupe zijn van een inflatie die hen al treft op heel wat andere vlakken.

De maximumfactuur biedt financiële bescherming voor wie het hard nodig heeft

De maximumfactuur is een solidair principe waarop iedereen in België kan rekenen. Ze biedt mensen die veel medische kosten hebben, de broodnodige extra bescherming. Van zodra een bepaald maximum aan medische kosten (‘plafond’) bereikt is, zorgt de maximumfactuur ervoor dat ook het remgeld vanaf dan automatisch volledig terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. En dat zowel bij de dokter als in de apotheek of het ziekenhuis.

Onder meer voor chronische zieke patiënten en gezinnen met een laag inkomen die kampen met hoog oplopende medische kosten is de MAF een belangrijke financiële bescherming die hen helpt de kostprijs te dragen om zo de noodzakelijk medische zorg te kunnen blijven genieten. In totaal zijn er meer dan 650.000 personen of gezinnen die vandaag recht hebben op de extra bescherming dankzij de MAF.

Door de niet-indexering van de MAF-plafonds wordt zonder extra budgettaire inspanning een toegankelijkheidsvoordeel voor patiënten gecreëerd van 55 miljoen euro.

Extra toelichting: de maximumfactuur in het kort

Wat is de maximumfactuur?

De maximumfactuur is een belangrijk beschermingsmechanisme binnen onze sociale zekerheid. Het valt misschien niet zo op omdat het automatisch in werking schiet van zodra iemand zijn remgeldplafond bereikt, maar het is sterk voorbeeld van hoe onze sociale zekerheid bescherming biedt voor mensen die het nodig hebben.

Hoe werkt de maximumfactuur?

Al het remgeld dat iemand betaalt voor zijn medische kosten, wordt bijgehouden in een automatische teller. Als die teller een bepaald maximumbedrag (remgeldplafond) bereikt, dan betaalt de ziekteverzekering alle remgelden die nadien volgen automatisch volledig terug. De patiënt hoeft zelf niet te rekenen: het ziekenfonds houdt de teller van de medische kosten netjes bij en zorgt voor de terugbetaling.

Komen alle medische kosten in aanmerking voor de maximumfactuur?

Een groot deel van alle medische kosten wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Er is wel bijna altijd een deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt: het remgeld. De maximumfactuur houdt hiervan de teller bij. Eventuele extra supplementen die een dokter aanrekent, vallen niet onder de teller en blijven ten koste van de patiënt.

Vanaf wanneer krijgt iemand zijn remgeld terugbetaald?

Elk gezin heeft een eigen remgeldplafond. Dat plafond wordt bepaald op basis van:

  • de gezinssamenstelling op 1 januari van het betrokken jaar. Alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres vormen 1 gezin voor de berekening.
  • het netto belastbaar inkomen van de persoon en/of gezin van 2 jaar geleden. De FOD Financiën bezorgt het ziekenfonds een inkomenscategorie met het remgeldplafond voor de betrokken persoon en/of gezin. Er worden geen gegevens gedeeld over de exacte inkomensbedragen.
  • of er binnen het gezin recht is op een bepaalde sociale categorie. Zowat alle personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (VT) vallen hieronder.
  • of iemand in het gezin het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ heeft.

Welke types van de maximumfactuur zijn er?
Er bestaan 4 types MAF.

  1. Inkomens-MAF: Hiervoor komt iedereen in aanmerking. Hier is het bedrag van het remgeldplafond gebaseerd op het netto belastbaar inkomen (van de persoon of het gezin).
  2. Sociale MAF: Bepaalde sociale categorieën komen hiervoor in aanmerking. Voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (VT) bijvoorbeeld, ligt het remgeldplafond vast op 506,79 euro voor die persoon (en gezin).
  3. MAF chronisch zieken: Voor personen met het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ en voor gezinnen waarbij de remgeldteller voor een gezinslid in de 2 voorgaande jaren minstens 506,79 euro per jaar bedroeg, is er een verlaging van 112,62 euro op het remgeldplafond.
  4. MAF voor kinderen jonger dan 19 jaar: Dit is een extra bescherming voor kinderen. Bij deze MAF ligt het plafondbedrag vast op 732,03 euro.

Meer info op www.solidaris.be/maximumfactuur

Download het persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be