Akkoord Logomut: tariefzekerheid voor patiënten en logopedisten

Logopedisten en verzekeringsinstellingen hebben een belangrijk tariefakkoord afgesloten. “Met dit akkoord hopen we om opnieuw meer tariefzekerheid voor patiënten te creëren”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

De ziekenfondsen hebben met de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en l’Union Professionnelle des Logopèdes Francophones een nieuw tarievenakkoord afgesloten. Dat zal gelden voor de komende 2 jaar. Die nieuwe conventie zal hopelijk massaal logopedisten overtuigen om opnieuw aan te sluiten en de officiële tarieven te respecteren.

Tariefzekerheid voor patiënten

Met 23 miljoen euro extra in het budget voor logopedisten kunnen de honoraria stijgen van €30,87 naar €36,14 voor een behandelzitting van 30 minuten. Die financiële inspanning is een belangrijke hefboom om de teruggevallen conventioneringsgraad bij de logopedisten opnieuw op te krikken. “Met dit historische tarievenakkoord hopen we om opnieuw meer tariefzekerheid voor patiënten te creëren’, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris.

Administratieve vereenvoudiging

De afgesproken conventie voorziet bovendien in een aantal belangrijke engagementen. Zo zijn een aantal aanpassingen aan de nomenclatuur met het oog op administratieve vereenvoudiging cruciaal.
Een deel van de engagementen kan allicht al in de eerste maanden van 2024 worden gerealiseerd. Zo komt er een vereenvoudigde aanvraagprocedure met een nieuw, verplicht te gebruiken standaardformulier. Op termijn wordt ook het zogenaamde evolutiebilan vervangen door een andere vorm van evaluatie. Bovendien wordt er gewerkt aan een vereenvoudigd notificatiesysteem voor verlengingen.
Op wat langere termijn wordt gewerkt aan de herziening van de toelatingsvoorwaarden voor bepaalde stoornissen en de vereenvoudiging van getuigschriften verstrekte hulp. Het is voorts de bedoeling om aan FOD Volksgezondheid te vragen de voorwaarden mee te delen voor het opmaken van een bilan zonder voorschrift.

Perscontact

Katrien De Weirdt | woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | stafmedewerker Pers
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be

Download dit persbericht als pdf-bestand