Bescherming zieken en sociaal zwakkeren primeert op absolute vrije tariefbepaling

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen over de tariefafspraken wordt dan toch niet eenzijdig opgeblazen.

“De bescherming van mensen met een laag inkomen, die bovendien gezondheidsproblemen kennen, wordt nu door iedereen als een evidentie beschouwd. Het risico op onderconsumptie neemt immers dramatisch toe wanneer de ziektekosten hoog oplopen door onder meer het vragen van supplementen.

Vorig jaar werd na raadpleging van de Medicomut, op initiatief van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, een wet gestemd die supplementen in de ambulante zorg verbiedt voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming (VT). Een goede zaak voor kwetsbare patiënten die deze extra sociale bescherming kunnen gebruiken, aldus Solidaris.

Het artsensyndicaat BVAS ging echter in verzet omdat niet-geconventioneerde artsen zich dan voor bepaalde patiënten ook aan de tariefafspraken moeten houden. BVAS wou het Medicomut-akkoord, waarin ziekenfondsen en artsen voor 2 jaar de tarieven van geconventioneerde artsen vastleggen, eenzijdig opzeggen omdat ze meenden dat deze beslissing eenzijdig werd genomen en dat de ruimte voor overleg hen werd ontnomen.

Niets bleek minder waar: minister Vandenbroucke heeft tijdens een ultiem overleg met ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers herhaald wat hij in het parlement, tijdens het tot stand komen van de betreffende wet, heeft verklaard: de maatregelen zouden pas ingaan in 2024, dus zonder impact op het lopende akkoord en bovendien onderstreepte de minister dat overleg over extra inhoudelijke modaliteiten in het Medicmut overleg voorzien was.

“Het is dan ook jammer dat het tot deze confrontatie moest komen,” vindt Callewaert. Meer bereidwilligheid tot luisteren vanuit het artsensyndicaat had dit kunnen voorkomen. In tegenstelling tot wat de vertegenwoordigers van BVAS beweren was er wél overleg geweest en ook nog voorzien. Ze stonden uiteindelijk ook helemaal alleen in hun interpretatie.

“Vrije tariefbepaling mag niet op kap van meest kwetsbare patiënten. Het gezond verstand zegeviert”, reageert Solidaris tevreden. Daarnaast werd ook duidelijk dat er zeer veel op het spel stond bij het opzeggen van dit akkoord. Bvas stelde vast dat hun demarche alleen maar verliezers zou kennen. Niet in het minst hun eigen achterban. Maar ook de tariefzekerheid voor de patiënten en geplande investeringen in de gezondheidszorg zouden verloren gaan. Dit alles overtuigde Bvas om uiteindelijk de procedure in te trekken.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van het socialistisch ziekenfonds Solidaris, reageert: “Dat inhoud primeert en de bescherming van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving voorgaat op het principe van absolute vrije tariefbepaling door artsen, is een goede zaak.”

Het verbod op supplementen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming zal de meest kwetsbaren – precies die groep die het in deze tijd van ongeziene inflatie en astronomische energiefacturen zo moeilijk heeft – beschermen tegen hoge gezondheidskosten buiten het ziekenhuis.

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be