Een pil als pleidooi voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen

Solidaris vraagt met 51 465 handtekeningen parlementaire actie

De burgerpetitie voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen is afgelopen. Gesteund door 51 465 handtekeningen vraagt Solidaris de Belgische politici om het debat over een eerlijk prijsmodel voor geneesmiddelen op de parlementaire agenda te zetten. Het is tijd om te kiezen voor de juiste prijs.

51 465 handtekeningen voor rechtvaardige prijzen voor geneesmiddelen. Dat is de inhoud van de symbolische pil die algemeen secretarissen Paul Callewaert en Jean-Pascal Labille op 19 februari aan kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) en minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) overhandigen.

Te hoge geneesmiddelenprijzen

Een jaar geleden gaven we het startschot van een petitie voor transparante en rechtvaardige geneesmiddelenprijzen.

Aanleiding was een studie van Solidaris die aantoonde dat we in België te veel betalen voor onze geneesmiddelen. Volgens onze berekeningen zou ons land elk jaar 1 miljard euro of 20 procent van de uitgaven voor geneesmiddelen kunnen uitsparen als er een eerlijker prijszetting zou gebeuren.

De ziekteverzekering geeft jaarlijks meer dan 5,4 miljard euro aan geneesmiddelen. Vooral nieuwe medicijnen zijn duur. Kankerbehandelingen die tienduizenden euro’s kosten of honderdduizenden euro’s voor de behandeling van een zeldzame ziekte zijn geen uitzondering. De vraag is of die geneesmiddelen zo duur moeten zijn?

De prijzen voor geneesmiddelen gaan gestaag omhoog. Niet alleen omdat de kosten stijgen, maar vooral omdat farmaceutische bedrijven steeds meer aanrekenen en de overheid er in onderhandelingen onvoldoende in slaagt om die ‘overwinsten’ aan banden te leggen.

Een model voor rechtvaardige prijzen

Een berekeningsmodel voor de juiste prijs zou daarbij kunnen helpen bij die onderhandelingen. Samen met de International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) ontwikkelde Solidaris zo’n fair price model.

Dat model, intussen de ‘fair price calculator’ gedoopt, laat toe om een prijs te berekenen die billijk is voor zowel de farmasector als de sociale zekerheid. Het berekeningsmodel houdt namelijk rekening met onderzoeks- en ontwikkelingskosten, productiekosten, maar ook met zaken zoals basiswinst en een innovatiebonus.

Van petitie naar wetsvoorstel

Nu de burgerpetitie wordt afgesloten, blijken niet minder dan 51465 Belgen het belang van de juiste prijs voor geneesmiddelen formeel te onderschrijven. We vragen dan ook aan de Belgische politici om dit duidelijke maatschappelijk signaal niet te negeren.

Van kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) verwachten we dat ze de vraag om de principes van het AIM-model in nationale wetgeving te integreren op de agenda zet in de commissie Gezondheid van het federale parlement.

België kan niet in zijn eentje voor transparante en lagere prijzen voor geneesmiddelen zorgen. Daarom zou het goed zijn dat premier Alexander De Croo het Belgische voorzitterschap gebruikt om het thema ook op de EU-agenda te zetten. Op die manier kan het debat over het invoeren van een eerlijk en rechtvaardig prijsmodel voor geneesmiddelen op Europees niveau op gang komen. “Ons voorstel sluit perfect aan bij de Europese logica om overheidsmiddelen efficiënt in te zetten en budgetten onder controle te houden”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris.

“Overwinsten van de geneesmiddelenindustrie zijn onrechtvaardig. Investeringen mogen renderen voor aandeelhouders, maar moeten dat zeker doen voor wie ziek is. We willen daarom dat er naast winstuitkeringen voor aandeelhouders in de farma, ook een maatschappelijk dividend overblijft voor de inspanningen die de sociale zekerheid doet. Een stuk van de overwinsten moet dienen om te herinvesteren in betere gezondheidszorg.”

PDF-versie van het persbericht

Perscontact 

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris 
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers 

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be