#FairFarma schetst 8 prioriteiten voor een rechtvaardiger en transparanter geneesmiddelenbeleid

Brussel, 8 december 2023 – Met het gezamenlijke initiatief #FairFarma lanceren diverse mutualiteiten, vakbonden en NGO’s een oproep aan de Belgische regering en de minister van Volksgezondheid. Ze vragen om te streven naar een eerlijker en transparanter geneesmiddelenbeleid op Europees niveau.

#FairFarma formuleert in een open brief 8 prioritaire eisen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen te verbeteren. De initiatiefnemers vragen de regering om tijdens het komende voorzitterschap van de Europese Raad deze concrete voorstellen op de agenda te zetten.

Het FairFarma-initiatief benadrukt dat er voor de farmaceutische sector een uitdaging ligt in de internationale solidariteit. Hoge geneesmiddelenprijzen zetten in eigen land de betaalbaarheid van de gezondheidszorg onder druk, terwijl het verbod op lokale productie van bepaalde geneesmiddelen beschermd door generieke octrooien miljarden patiënten nu een behandeling ontzegt.

Rechtvaardige prijzen

Een belangrijke eis van het FairFarma-initiatief is de vraag om prijzen van geneesmiddelen te bepalen op basis van een fair price model. Een dergelijk model is ontwikkeld door de International Association of Mutual Benefit Societies (AIM).

Het legt op Europees niveau een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen vast. Die prijs is billijk voor patiënten, terwijl redelijke investerings- en winstmarges voor de sector gegarandeerd blijven. Als dit model in België wordt toegepast, ligt de kostprijs voor sommige kankerbehandelingen zelfs tot 18 keer lager dan de huidige prijs.

Het is tijd om krachtig aan de alarmbel te trekken over de onredelijke stijging van geneesmiddelenprijzen. Die vinden hun oorzaak in de groeiende honger naar winst van de farmaceutische industrie. Nochtans zijn geneesmiddelenprijzen een kwestie van sociale rechtvaardigheid: we kunnen niet accepteren dat een derde van de bevolking moeite heeft om zichzelf te verzorgen, terwijl de farmaceutische industrie recordwinsten boekt op kap van de sociale zekerheidssystemen en ten koste van de patiënten. Dit debat moet zowel op Belgisch als Europees niveau worden gevoerd”, benadrukt Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris.

Geen geheime contracten

De initiatiefnemers zijn het erover eens dat er een einde moet komen aan de toenemende ondoorzichtigheid bij prijsonderhandelingen voor geneesmiddelen. De Europese Unie moet er sterk op inzetten dat de farmaceutische nijverheid meer openheid biedt over de kosten van het onderzoek en de productie van geneesmiddelen.

Daarom eist #FairFarma de stopzetting van de geheime contracten tussen lidstaten en farmaceutische bedrijven. Zulke contracten ondermijnen de Europese solidariteit door een clausule die de uitwisseling van informatie over de in andere lidstaten gehanteerde prijzen verbiedt. In 2022 ging in België 22% van het totale budget voor geneesmiddelen naar medicijnen met geheime contracten. In 2013 was dat slechts 2%.

FairFarma pleit ervoor dat overheden de explosief stijgende prijzen van geneesmiddelen opnieuw onder controle krijgen.

“De betaalbaarheid van onze zorg staat onder grote druk. De druk die de geneesmiddelen leggen op het gezondheidszorgbudget is onhoudbaar. De uitgaven voor geneesmiddelen stijgen jaar na jaar. Geld dat we uitgeven aan medicijnen, kunnen we elders in de gezondheidszorg niet uitgeven. De farmasector boekt grote winsten, terwijl andere zorgsectoren op de kleintjes moeten letten”, Luc Van Gorp, voorzitter van CM Gezondheidsfonds

Lees hier de open brief met 8 eisen van #FairFarma
Link naar het persbericht in PDF

Perscontacten

Clara Vanmuysen, persverantwoordelijke CM, +32 498 23 15 99
Katrien De Weirdt, woordvoerster Solidaris, 0470 27 58 79