“Kwaliteit borstkankerzorg garanderen voor elke patiënt”

Jaarlijks worden in België ongeveer 10 500 borstkankers behandeld. Uit de resultaten van de KCE studie blijkt dat 1 op 4, ongeveer 2600 Belgische borstkankerpatiënten behandeld worden in niet-erkende borstklinieken. In 2007 benadrukte toenmalig minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx zich baserend op een brede internationale wetenschappelijke consensus, dat de oprichting van borstklinieken, waar de nadruk ligt op het multidisciplinaire karakter van de zorg, een betere zorgkwaliteit en overlevingskans van patiënten met borstkanker, moest garanderen.

Dat we na 15 jaar vaststellen dat 25% van de patiënten deze kwaliteitsvolle zorg niet krijgen en daardoor een hoger sterfterisico lopen, is betreurenswaardig. Dat bovendien 1 op 3 centra niet aan de minimumnormen voor een erkenning voldoen, is onrustwekkend, aldus Paul Callewaert.

Het is dan ook met enige verbijstering dat Solidaris kennis nam van de resultaten van de KCE studie rond borstkankerzorg en borstklinieken.

“Waar velen de kwaliteit van onze zorg roemen, nemen sommige ziekenhuizen een loopje met deze ambitie. Dat dit een levensbedreigend karakter aanneemt is onduldbaar” volgens Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris. Gevolg is dat de regelgeving strikter moet om de kwaliteit van deze zorg te borgen. Patiënten moeten ten allen tijde de best mogelijke zorg krijgen.

De basisverantwoordelijkheid voor de behandeling van borstkankerpatiënten in niet-erkende ziekenhuiscampussen ligt in de eerste plaats bij de verantwoordelijken en behandelende artsen van het ziekenhuis zelf. Wanneer de overlevingskans van de patiënt onvoldoende motiveert om de te verwachte discipline af te dwingen, kan je niet anders dan deze discipline op te leggen.

Solidaris is dan ook vragende partij en steunt de maatregel om de diagnose, het opstellen van het behandelplan en de chirurgie enkel toe te laten en te vergoeden in erkende centra die aan de wettelijke criteria voldoen en voldoende volume en expertise voorleggen, zoals dat vandaag voor de complexe slokdarm- en pancreaskankerbehandeling het geval is.

Solidaris zal ook via een gerichte campagne en een toewijzingstool haar leden de weg wijzen naar de erkende centra. Wat de erkenning betreft moeten de regionale overheden, die bevoegd zijn voor de erkenning, niet alleen hun verantwoordelijkheid opnemen bij het toekennen van erkenningen maar deze erkenningsnormen ook systematisch opvolgen en waar nodig de erkenning schorsen of intrekken!

Lees het volledige persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be