Mentale gezondheid jongeren verdient extra ondersteuning

Socialistische Mutualiteiten trekken terugbetaling psycholoog op tot
maximaal 360 euro per jaar

Nog nooit was de nood aan toegankelijke geestelijke gezondheidszorg zo groot. Daarom breiden de Socialistische Mutualiteiten hun terugbetaling voor raadplegingen bij de psycholoog flink uit. Als lid van Bond Moyson of De Voorzorg kan je vanaf 2021 tot 360 euro per jaar terugbetaald krijgen.

Nood aan toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg

Van in het prille begin heeft de corona-epidemie een impact gehad op ons mentaal welzijn. We ervaren gevoelens van stress, angst en onzekerheid, we verliezen waardevolle sociale contacten en voor sommigen is er ook economische en financiële onzekerheid. Tijdens een lockdown leven we op elkaars lip, wat niet altijd makkelijk is.

Onderzoek in eigen land legt bloot dat vooral kinderen, jongeren en jongvolwassenen zich minder goed voelen. Ze ervaren meer angstige en depressieve gevoelens, meer familiale spanningen en maken zich meer zorgen over de toekomst. Sinds het nieuwe schooljaar staat de telefoon bij hulplijn Awel roodgloeiend. Volgens een ondervraging ziet de helft van de psychologen tijdens deze 2de golf meer jongeren in de praktijk.

Dat vertaalt zich bovendien in langere wachtlijsten. Uit een bevraging van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Leerstoel Public Mental Health (UAntwerpen) blijkt dat ook hier kinderen en jongeren de grootste slachtoffers zijn. Bijna de helft van de betrokken kinderen (44,6 %) staat op een of meer wachtlijsten.

“De coronacrisis maakt het belang van een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg nogmaals duidelijk”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. Uit een eerdere studie van het ziekenfonds bleek dat 1 op 5 nood had aan psychische zorgen, maar bijna 30 procent de zorg uitstelde omwille van de kostprijs. Een enquête bij Vlaamse huisartsen legde bloot dat er een brede consensus bestaat voor een meer toegankelijke, laagdrempelige eerstelijnspsychologische zorg. De terugbetaling die minister De Block in 2019 invoerde, was een druppel op een hete plaat, aldus het ziekenfonds. In de plannen van minister Vandenbroucke heeft het ziekenfonds wel goede hoop.

Tot 360 euro per jaar

“Omdat de wettelijke terugbetaling veel te beperkt is om in de noden te voorzien, kiezen de Socialistische Mutualiteiten om resoluut in te zetten op geestelijke gezondheidszorg”, zegt Callewaert. De leden kunnen vanaf 2021 gebruikmaken van een uitgebreide terugbetaling voor psychotherapie. “Mét bijzondere aandacht voor onze jongeren.”

Leden van de Socialistische Mutualiteiten krijgen 50 procent van hun kosten terugbetaald voor 12 sessies per jaar. Jongeren kunnen tot 240 euro per jaar terugkrijgen of zelfs 360 euro per jaar als ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (VT). Voor volwassenen liggen de maxima respectievelijk op 120 euro en 180 euro per jaar.

Paul Callewaert: “Iedereen moet makkelijk en snel terechtkunnen bij een psycholoog. We weten dat de kostprijs een barrière is. Met deze terugbetaling willen we dat obstakel deels wegnemen voor onze leden, maar ook de voorzet geven voor een solidaire en duurzame wettelijke regeling. De huidige terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering is in dat opzicht te beperkend: er zijn weinig zorgverleners aangesloten, het budget is onvoldoende en als patiënt kan je er alleen terecht na een doorverwijzing, met welbepaalde klachten en voor maximaal 8 sessies.”

Onderzoek wijst uit dat veel psychische stoornissen ontstaan op adolescente of jongvolwassen leeftijd. Een kwart van de stoornissen ontstaat vóór de leeftijd van 14 jaar. De gemiddelde ontstaansleeftijd is 21 jaar. Door jongeren de grootste terugbetalingen te bieden wil het ziekenfonds hieraan tegemoetkomen.

Voortrekker in Vlaanderen

De nieuwe terugbetaling is een van de meest uitgebreide voor geestelijke gezondheidszorg.Elk van de socialistische ziekenfondsen bood al terugbetalingen voor psychotherapie aan. Die worden nu dus flink opgetrokken. Daarbij hanteren ze brede voorwaarden. Alle erkende psychotherapeuten aangesloten bij een van de vele beroepsverenigingen komt in aanmerking. Een doorverwijzing door de huisarts is niet nodig, wat de zorg toegankelijker maakt. Het voordeel kan niet gebruikt worden voor een raadpleging waarvoor de wettelijke terugbetaling al wordt gebruikt.

Download het persbericht (.pdf)