Mutualiteiten dringen bij Vlaamse regering aan op indexering van zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Brussel, 6 juli 2023 – De Vlaamse mutualiteiten vragen de Vlaamse regering om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dringend te indexeren. “Sinds 2009 is het bedrag quasi exact hetzelfde gebleven. Terwijl de levensduurte enorm is toegenomen,” klinkt het bij de mutualiteiten. “Deze maandelijkse premie maakt voor vele zorgbehoevende Vlamingen het inschakelen van (professionele) thuiszorg financieel meer verteerbaar.”

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden werd in 2001 door de Vlaamse regering in het leven geroepen, toen nog onder de naam ‘zorgverzekering’. Elke Vlaming die kon aantonen mantelzorg of thuishulp nodig te hebben, of in de residentiële zorg verbleef, had recht op deze maandelijkse premie. Die bedroeg in 2003, toen het systeem zoals we het nu kennen in voege trad, 90 euro per maand. In de beginjaren werd de indexatie steeds toegepast, waardoor het bedrag in 2009 130 euro bedroeg. Sindsdien bleef het bedrag quasi hetzelfde, ondanks een stevige stijging van de levensduurte én van de kosten van zorg zoals thuisverpleging, thuishulp etc. Begin dit jaar kwam er een eenmalige verhoging met 5 euro, wat het totaalbedrag op 135 euro bracht. Dat kleine surplus is een welkome eerste stap, maar helaas niet toereikend.

“Als we de waarde mee zouden laten evolueren met de inflatie sinds 2009, zou het vandaag om een maandelijks bedrag van 177,70 euro gaan,” zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College, dat de mutualiteiten verenigt.

Vandaag doen 264.836 Vlamingen een beroep op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Meer dan twee derde van hen (187.367) zijn mensen die thuis wonen en hulp inschakelen van mantel- en/of thuiszorg. Iets minder dan een derde (77.469) van de aanvragers verblijft in de residentiële zorg (woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen).

Het zorgbudget wordt o.a. gebruikt door ouderen, chronisch zieken met een zware zorgbehoefte, mensen die palliatieve zorg krijgen en mensen die revalideren van een zware behandeling. Bijna 80 procent van de aanvragers is ouder van 65. Van de Vlamingen in de residentiële ouderenzorg die een beroep doen op de premie, is 96 procent ouder dan 65. Van de Vlamingen die de premie inzetten voor mantel- of thuiszorg, is 73 procent ouder dan 65.

“Veel mensen steunen op zorgbudget om hulp in te schakelen”

We merken dat steeds meer mensen een beroep doen op professionele thuiszorg en/of mantelzorg. Het zorgbudget is een middel om die zorgnoden betaalbaar te houden. In onze sterk vergrijzende samenleving is het bovendien een belangrijke tool om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven,” aldus de mutualiteiten. “Daarom vragen we de Vlaamse regering om zo snel mogelijk werk te maken van de indexatie van het zorgbudget.”

Perscontact: Clara Vanmuysen, +32 498 23 15 99, clara.vanmuysen@cm.be