Onze leden betalen bijna 60% minder ereloonsupplementen voor zware medische beeldvorming

In december 2023 betaalden onze leden 60% minder aan supplementen voor CT-scan en NMRI’s dan het jaar voordien. In de eerste 2 maanden van dit jaar zien we een vergelijkbare daling. Het ingevoerde verbod op ereloonsupplementen heeft duidelijk een positieve impact voor de patiënten.

Sinds 4 december 2023 is tijdens de kantooruren een verbod op ereloonsupplementen voor zware medische beeldvorming van kracht. Dat verbod kwam er omdat radiologen en ziekenhuizen al te vaak hoge supplementen aanrekenden voor ambulante patiënten die een CT-scan of NMRI lieten maken.

Volgens de nieuwe regeling mogen radiologen aan patiënten die niet in het ziekenhuis verblijven, deze ereloonsupplementen niet langer zomaar aanrekenen. Het verbod geldt tijdens de kantooruren en bij dringende medische gevallen. Buiten de kantooruren, in het weekend of op een feestdag, en als de patiënt er een schriftelijke toestemming voor geeft nadat hij er zelf uitdrukkelijk om heeft gevraagd, mogen ereloonsupplementen nog wel.

Daling aangerekende supplementen

Op basis van de facturatiegegevens van onze leden in Belgische ziekenhuizen lijkt de nieuwe regeling in december 2023 een positieve kentering te veroorzaken.

We zien in december 2023 het totale bedrag voor ereloonsupplementen medische beeldvorming meer dan halveren vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Die sterke afname van de supplementen zet zich nog sterker door in januari 2024. Daar zien we een vergelijkbare daling van de supplementen die onze leden betalen voor zware medische beeldvorming.
We vergeleken de daling bovendien met de facturatiegegevens van de laatste 3 maanden van 2022. We stellen vast:

  1. Het bedrag dat onze leden voor supplementen zware medische beeldvorming werd aangerekend, schommelde in de laatste 3 maanden van 2022 tussen 402 000 euro en 442 000 euro. In december 2023 zakt dat naar naar 188.989 euro. Dat is een daling van bijna 60%. De terugbetalingsbedragen en het persoonlijke aandeel van de patiënt, het zogenaamde remgeld, blijven wel relatief stabiel
  2. Het aantal prestaties zware medische beeldvorming waarvoor een supplement werd aangerekend daalt zelfs met 70%. Dat gaat van ongeveer 19 000 naar ongeveer 6000 prestaties
  3. We zien ook dat de daling van aangerekende supplementen zich voornamelijk tijdens de week manifesteert. Dat komt overeen met de verwachtingen. In het weekend en op feestdagen geldt het supplementenverbod namelijk niet.

Solidaris blijft waakzaam

Nog steeds krijgen we bij Solidaris verhalen en klachten binnen van mensen die vragen hebben bij de aangerekende supplementen of die zorg moeten uitstellen vanwege ereloonsupplementen.
Zegt algemeen secretaris Paul Callewaert: “Deze cijfers tonen aan dat het supplementenverbod werkt in het voordeel van de patiënt. Maar we weten dat er toch nog ziekenhuizen zijn die het verbod niet goed toepassen. We roepen onze leden ook op om bij twijfel hun facturen te laten nakijken door Solidaris. Indien nodig vragen we aan het ziekenhuis om de gevraagde supplementen te laten vallen.”
“Het is belangrijk deze evolutie de komende maanden verder op te volgen. Als belangenbehartiger wil Solidaris nauwgezet nakijken of radiologen en ziekenhuizen de regels niet omzeilen.”

Lees het volledige persbericht als PDF

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be

Extra Info

Lees meer over deze nieuwe regelgeving op onze website:
Supplementen beperkt bij MRI- en CT-scans  | solidaris-vlaanderen.be


Onze tips om supplementen bij scans en MRI’s te vermijden

  • Vraag aan de arts die het onderzoek voorschrijft om de periode waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden op het voorschrift te vermelden.
  • Teken alleen een document als je zelf vroeg om de voorgestelde datum aan te passen. Teken niet als jij wil dat het ziekenhuis de datum op het voorschrift respecteert.
  • Als je een afwijking vraagt van het aangeboden tijdstip, vraag altijd hoeveel het je gaat kosten. Het ziekenhuis moet jou een concrete inschatting geven in euro’s.
  • Vraag een betalingsbewijs en hou dit goed bij.