Ook mutualiteiten scharen zich achter ‘haalbare tarieven’ en ‘betaalbare kosten’ voor patiëntenvervoer

Door een Duurzaamheidsdag te organiseren op 5 mei vroeg Belgambu, de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten, aandacht voor de financiële druk op vervoersorganisaties. Omdat de patiënt recht heeft op toegankelijk en betaalbaar patiëntenvervoer, zochten de ziekenfondsen maximaal naar oplossingen. “Zo wordt de impact van de Duurzaamheidsdag voor de patiënt beperkt en geven we samen een krachtig signaal aan de overheid en de maatschappij”, zeggen Paul Callewaert namens de mutualiteiten en Belgambu-voorzitter Kenneth Arkesteyn. “Wij vragen samen een overleg met minister Beke om tot een structurele oplossing te komen”.

De afgelopen weken schoven de mutualiteiten met Belgambu aan tafel om correcte tarieven voor patiëntenvervoer te bespreken. Dat er iets moet veranderen, is voor beide partijen duidelijk. De afgelopen jaren moest de sector al zeven verplichte loonsverhogingen absorberen, goed voor ondertussen ruim 17,9 procent extra. De tarieven voor een rit zijn daardoor niet meer in evenwicht met de kostprijs. Om dat aan te kaarten reden vervoersorganisatie op 5 mei tegen een duurzaamheidstarief, een tarief dat kwalitatieve dienstverlening ook op lange termijn werkbaar houdt.

“Samen met de mutualiteiten willen we onze schouders zetten onder correcte tarieven en betaalbare bijdragen voor de patiënt”, benadrukt Kenneth Arkesteyn. “Dat de ziekenfondsen voor de afgelopen Duurzaamheidsdag bereid zijn extra tussenkomsten of in een andere vervoersoplossing te voorzien, betekent dat onze noodkreet alvast gehoord is. Onze patiëntenvervoerders waarderen dat ook echt. Om het overleg verder alle kansen te geven, schorten we onze overige Duurzaamheidsdagen voorlopig op.”

Uitgestoken hand naar minister Beke

Vorige week lanceerde minister Beke een oproep tot dialoog over het patiëntenvervoer via de media. Op donderdag 5 mei, binnen de 18 uur na zijn uitspraken, beantwoordde Belgambu die suggestie schriftelijk. “We zijn al jaren vragende partij tot open en constructief overleg. Uiteraard willen we dus de hand reiken aan de minister om effectief in dialoog te gaan. We wachten zijn reactie geduldig af, ook al is de situatie op het terrein erg prangend. We geven de minister wat tijd.”

De volgende Duurzaamheidsdagen staan voorlopig on hold. Zeker in de Week van de zorg wil Belgambu collega’s uit de zorgsector maximaal ontzien. Bovendien moet het opschorten van verdere actie het overleg alle kansen geven. “Komt er niets uit de bus, dan volgen mogelijk onaangekondigde en aangepaste acties”, benadrukt Arkesteyn. “Het water staat ons nog steeds aan de lippen. Er moet dus iets gebeuren. Hopelijk komen we er samen uit en kunnen we onze job met plezier en in een economisch gezonde realiteit blijven doen.”.

“Een krachtig signaal, zonder meerkosten voor de patiënt”

Download het persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerder Socialistische Mutualiteiten
0470 27 58 79