Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris: ‘Blij met de tariefzekerheid, maar wel met enig tandengeknars’

De regering besliste gisteren om de verplichte drempel voor het tariefakkoord bij tandartsen, te verlagen van 60 naar 55 %. Op die manier kan het akkoord dat mutualiteiten en tandartsverenigingen eind vorig jaar afsloten, alsnog in werking treden. “Het is een goede zaak dat de tariefzekerheid voor patiënten gevrijwaard blijft”, vindt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Maar dit lagere goedkeuringspercentage mag geen precedent worden.”

Eerder deze maand bleek dat slechts 57 % bereid was om de afgesproken tarieven te vragen. Om het akkoord dat hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de ziekenfondsen in december hadden afgesloten, voor tandartsen rechtsgeldig te maken, was een goedkeuringspercentage van 60 % nodig.

Tandengeknars en onzekerheid

De afwijzende houding van de tandartsen veroorzaakte veel tandengeknars. De jongste 3,5 jaar is het budget van de tandartsen met 500 miljoen euro toegenomen. Dat is een stijging van hun totale RIZIV-budget met bijna 50 %. Omdat bij die inhaalbeweging de honoraria van veel prestaties waren opgetrokken, was de verwachting net dat meer tandartsen zich zouden conventioneren tot de officiële tarieven. Niet dus.

Een van de gevolgen was dat alle tandartsen vrij waren om te vragen die ze willen. Dat veroorzaakt totale tariefonzekerheid voor de patiënten. Bovendien zette het ontbreken van een goedgekeurd akkoord ook een aantal rechten en positieve maatregelen voor kwetsbare patiënten op de helling.

Met lange tanden

Volgens de wet mag de Koning bij de weigering van een akkoord, tarieven opleggen aan alle tandartsen. Dat zou de tariefzekerheid van de patiënten tijdelijk wel vrijwaren, maar ook eerder genomen beslissingen om de toegankelijkheid voor kwetsbare patiënten te verhogen op de helling zetten.

Door het noodzakelijke percentage voor een goedkeuring te verlagen, vermijdt de regering die situatie.

“Het wordt hoog tijd dat de tandartsen zich bewust worden van de situatie die ze hebben gecreëerd”, vindt Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris. “Het is nu kiezen tussen pest en cholera. Raken aan de basis van de tariefzekerheid is delicaat, maar de barsten in het overlegmodel zijn dat ook.”

De collateral dammage die het opleggen van de tarieven in de huidige context op lange termijn met zich brengt, is wellicht groter dan de negatieve impact van de maatregel die de regering nu gebruikt om de basis voor een toegankelijke tandzorg te herstellen. Solidaris is daarom bereid de maatregelen die de minister nu voor de komende 2 jaar naar voren schuift, te onderschrijven. Zij het met lange tanden. “Uiteindelijk is de tariefzekerheid van 11 miljoen Belgen belangrijker dan vast te houden aan het principe omdat er 300 tandartsen teveel waren die het akkoord afwezen”, vindt Paul Callewaert.

“Voor ons is het essentieel dat dit een tijdelijke maatregel blijft. Bovendien mag dit geen risicovol precedent worden. Het conventioneringssysteem tegen het licht houden is een evidentie, maar wij vragen ook dat er iets gedaan wordt aan de algemene schaarste van het tandartsenberoep, het opkopen van tandartspraktijken door buitenlandse investeerders en de hoge tarieven die door leveranciers van materiaal en instrumenten worden gevraagd. Bovendien vragen we ons af waarom een omzet van 300.000 à 400.000 euro op basis van terugbetaalde verstrekkingen niet zou volstaan.”

En met argusogen

“Dat de tandartsenvertegenwoordigers zeggen constructief mee te willen werken is positief. Solidaris zal echter nauwgezet opvolgen of in die arrondissementen waar zelfs de 50%-drempel van geconventioneerde tandartsen niet wordt gehaald. Desnoods zullen wij alsnog vragen tarieven in deze arrondissementen op te leggen.”

“Met het oog op de toekomst stellen we voor om een mechanisme uit te werken dat, als tandartsen een afgesloten akkoord tussen de ziekenfondsen en de tandartsenverengingen weigeren, alsnog automatisch tarieven aan geconventioneerde én niet-geconventioneerde tandartsen oplegt. “

Lees hier de PDF-versie van het persbericht

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be