Proximus, CM en Socialistische Mutualiteiten gaan samenwerken om de ontwikkeling van het lokale ecosysteem rond Doktr te versterken

CM en Socialistische Mutualiteiten zetten mee hun schouders onder Doktr, de videoconsultatie-app van Proximus. De alliantie wil bijdragen tot de uitbouw van een toekomstgericht hybride zorgmodel, waarin alle patiënten toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve zorg en waarbij rekening wordt gehouden met de noden en wensen van artsen en zorgverleners. Door samen te werken met het lokale ecosysteem, wil Doktr zich verder ontwikkelen tot een volwaardige speler in het zorgaanbod die videoconsultaties op een toegankelijke, veilige en gebruiksvriendelijke manier faciliteert.

Doktr, pionier in hybride zorg, op een veilige manier en met oog voor de privacy

De Doktr-app voor videoconsultaties, die in juni 2021 door Proximus werd gelanceerd, stelt patiënten in staat om op een eenvoudige en veilige manier online via video een gekwalificeerde arts te consulteren, dankzij de toegang via itsme®. Ook over privacy hoeven patiënten zich geen zorgen te maken: de arts met wie de patiënt in contact komt, zal altijd vragen of hij het medisch dossier mag inkijken, en kan indien gewenst ook een nota aan het dossier toevoegen waarmee hij de vaste huisarts informeert over de consultatie.

Doktr heeft een pioniersrol gespeeld tijdens de coronacrisis door patiënten in staat te stellen een arts te blijven raadplegen, zelfs in tijden van lockdown. Door zijn innovatieve karakter beantwoordt Doktr zowel aan de behoeften van de patiënten, die zich niet steeds hoeven te verplaatsen om een arts te bezoeken, als aan die van de arts, door de druk op de Belgische gezondheidszorg te helpen verlichten.

Sinds de invoering is de app al bijna 150.000 keer gedownload en telt hij nu 30.000 geregistreerde gebruikers, met een tevredenheidspercentage van 93%. CM en Socialistische Mutualiteiten zijn overtuigd van het belang van dit soort toepassingen voor de overgang naar een hybride zorgmodel en stappen daarom mee in het Doktr-verhaal. Beide organisaties zullen de Doktr-app ook in de kijker zetten bij hun leden. Concreet zal Doktr als een afzonderlijke entiteit binnen de Proximus Groep gaan functioneren. Deze nieuwe entiteit, die de naam Doktr behoudt, zal een tiental voltijdse medewerkers in dienst hebben, die alles in het werk stellen om een kwalitatieve, veilige en gebruiksvriendelijke ervaring voor zorgverlener en patiënt te garanderen.

Nauwe samenwerking met het Belgische zorg-ecosysteem zorgt voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de recente integratie van de vaste arts-patiëntrelatie

Het doel van Doktr is ervoor te zorgen dat videoconsultaties uitgroeien tot een volwaardige aanvulling op fysieke consultaties en ten dienste staan van patiënten en artsen in een hybride zorgmodel. Alle ontwikkelingen gebeuren in overleg met de gezondheidsactoren in België om zo een echt lokaal ecosysteem te creëren, dat het specifieke Belgische zorgmodel ondersteunt.

Daarbij wordt steeds rekening gehouden met feedback vanop het terrein. Zo werd begin dit jaar de functionaliteit geïmplementeerd waarmee een patiënt via de app ook zijn/haar vaste huisarts kan consulteren. Naarmate meer artsen van Doktr gebruik zullen maken, zal de kans ook groter worden dat je vaste huisarts op het platform actief is. Het is dan ook uitdrukkelijk de bedoeling zoveel mogelijk artsen te overtuigen van de meerwaarde van de app.

In die optiek heeft Doktr onlangs een partnerschap gesloten met Domus Medica, de grootste wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Vlaanderen en Brussel, en met verschillende Belgische gemeenten die op hun grondgebied met een tekort aan huisartsen te kampen hebben. Het is ook in deze geest dat Proximus vandaag een alliantie aankondigt met CM en Socialistische Mutualiteiten.

Door samen te werken met belangrijke actoren in het Belgische zorgsysteem, wil de Doktr-app de meest gebruiksvriendelijke en veilige tool worden voor patiënten, en er tegelijk voor zorgen dat artsen en zorgverleners hun tijd zo efficiënt mogelijk kunnen besteden. Vanuit deze gemeenschappelijke visie streven Proximus, CM en Socialistische Mutualiteiten naar een zo breed mogelijke uitrol van Doktr bij patiënten en zorgverstrekkers in verschillende domeinen, om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verhogen en de evolutie naar een meer preventief en integratief zorgbeleid te ondersteunen.

Guillaume Boutin, CEO van Proximus: “Onze alliantie met CM en Socialistische Mutualiteiten is een belangrijke stap om van Doktr dé toonaangevende speler op het vlak van videoconsultaties in België te maken. Door een volwaardige entiteit te worden binnen de Proximus-groep zal Doktr over de middelen beschikken om zijn ontwikkeling verder te versnellen en zich te blijven toespitsen op innovatie.”

Jan Van Wijnendaele, managing director bij Doktr: “Deze alliantie versterkt het lokale ecosysteem rond de Doktr-toepassing en onderstreept onze bereidheid om samen te werken met alle actoren in de Belgische gezondheidszorg, of het nu gaat om artsen en andere zorgverleners, ziekenfondsen of overheden. We hebben begin dit jaar ook een traject opgestart met het eHealth-platform, met de bedoeling een sterk, innovatief en lokaal verankerd verhaal te schrijven dat tegelijk de patiënt kan overtuigen maar ook het specifieke Belgische zorgmodel ondersteunt. Deze alliantie is voor ons een volgende stap op weg naar een patiënt-gerichte hybride zorg, met respect voor de eigenheid van het Belgische gezondheidszorgsysteem.”

Luc Van Gorp, voorzitter van CM: “Tijdens de coronapandemie hebben we allemaal, zowel patiënten als artsen, de meerwaarde van videoconsultaties kunnen vaststellen. Videoconsultaties zullen uiteraard nooit de fysieke vorm vervangen, maar ze vormen wel een belangrijke aanvulling op het klassieke aanbod. Dit nieuwe model van gezondheidszorg willen we op een duurzame manier verankeren. Door de handen in elkaar te slaan met Doktr, willen we een communicatieplatform ter beschikking stellen dat gezondheidszorg voor patiënten nog toegankelijker maakt en het werk van artsen vereenvoudigt.”

Paul Callewaert, Algemeen Secretaris Socialistische Mutualiteiten: “De Socialistische Mutualiteiten zijn verheugd met het partnerschap dat is aangegaan met Proximus in het kader van Doktr. Op deze manier kan het ziekenfonds zijn strategische ervaring inbrengen bij het verder evolueren en ontwikkelen van vergoedingen voor videoconsulten binnen de contouren van het solidaire ziekteverzekeringsmodel. Op lange termijn kan een dergelijk project ook de ontwikkeling van andere diensten mogelijk maken, zoals raadplegingen met adviserende artsen en ondersteuning in het kader van zorg in het buitenland.

Download het persbericht (.pdf)

Perscontacten

Katrien De Weirdt | Woordvoerder Socialistische Mutualiteiten
0470 27 58 79