Reactie op gerechtelijk onderzoek bij De Voorzorg Limburg (05.03.2021)

Persmededeling
05.03.2021 17u

In navolging van de gerechtelijke actie eerder deze week, nam het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM) de nodige maatregelen om de continuïteit van dienstverlening aan de leden van het ziekenfonds De Voorzorg Limburg te verzekeren.  

Tevens startten we naar aanleiding van de feiten, zoals deze tot op heden blijken, een intern onderzoek op.  De feiten, in zoverre deze bewaarheid worden, staan haaks op de waarden van onze organisatie.

Verder hebben we de nodige stappen genomen om ons als burgerlijke partij bij het lopende gerechtelijke onderzoek te voegen en dit uit hoofde van Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en het ziekenfonds De Voorzorg Limburg.

Op deze manier kunnen we op de best mogelijke manier positief bijdragen aan het werk van het gerecht en zo de belangen van onze organisatie vrijwaren.

In afwachting van het verdere onderzoek is de arbeidsovereenkomst met de betrokken medewerkers geschorst.