Reactie op gerechtelijk onderzoek bij De Voorzorg Limburg (02.03.2021)

Persmededeling
02.03.2021 16u

Als Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten vernemen we vandaag dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart bij De Voorzorg Limburg.

Het onderzoek beperkt zich tot De Voorzorg Limburg.

Op dit moment is de dienstverlening naar onze leden in Limburg onze hoogste prioriteit.

We hopen in het belang van de betrokken entiteiten, hun medewerkers en de betrokken collega’s, dat er snel duidelijkheid is in het onderzoek.