Reactie op pleidooi van VDAB om langdurig zieken sneller naar hen door te verwijzen

Reactie Solidaris op pleidooi van VDAB om langdurig zieken sneller naar hen door te sturen, nog voor ze 1 jaar arbeidsongeschikt zijn

Solidaris zet tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid alles op alles om haar arbeidsongeschikte leden die in staat zouden zijn te werken, rechtstreeks weer aan het werk te helpen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Uit de cijfers van Solidaris blijkt dat het aantal gedeeltelijke werkhervattingen (ook medisch deeltijds genoemd) in 2022 en 2023 gemiddeld met 11 % per jaar is gestegen.

Het ziekenfonds wil deze duidelijke rechtstreekse aanpak behouden en niet meteen overgaan tot een extra administratieve belasting en/of zwaar herscholingstraject waar dit niet nodig is. Je rijdt vanuit België toch ook niet via Rome naar Parijs.