Socialistische Mutualiteiten kiezen voor de zorg van morgen, met een nieuwe zorgpartner i-mens

Vanaf maart 2020 gaan de thuiszorgdiensten van de Socialistische Mutualiteiten samen met Solidariteit voor het Gezin*. Samen vormen ze de nieuwe en pluralistische zorgorganisatie i-mens. De Socialistische Mutualiteiten zullen zeer nauw samenwerken met i-mens om hun leden thuiszorg van de hoogste kwaliteit te blijven bieden.

De zorg van morgen

Sterke spelers in het zorglandschap bundelen hun krachten, kennis en ervaring om de uitdagingen in de zorgsector aan te gaan. Zo is er steeds meer vraag naar thuiszorg, onder andere doordat ouderen en zorgbehoevenden langer thuis willen blijven wonen. Ook is er veel meer nood aan zorg op maat van de leden van het ziekenfonds. Samenwerken zorgt voor veel voordelen: de praktische organisatie van de thuiszorg kan vereenvoudigen. Thuishulpmedewerkers zullen efficiënter kunnen werken met minder verplaatsingen en meer digitale middelen, zodat hun beschikbaarheid en inzetbaarheid wordt verhoogd. 

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: “Als je ziet voor welke uitdagingen het zorglandschap staat, is het ontstaan van een nieuwe en grote zorgorganisatie een logische stap. Met i-mens als vaste zorgpartner kunnen de leden van ons ziekenfonds rekenen op een innovatieve en toekomstgerichte thuiszorgorganisatie. i-mens kan volop inzetten op geïntegreerde zorg en een totaalpakket van zorgdiensten aanbieden en uitwerken. Dit past perfect binnen onze full servicestrategie om als ziekenfonds steeds meer op maat te werken voor onze leden.” 

Weinig veranderingen voor de leden van het ziekenfonds

De leden van de Socialistische Mutualiteiten die momenteel thuiszorg krijgen, zullen dan ook niet veel veranderingen merken. Het ziekenfonds blijft het vaste aanspreekpunt voor alle zorgvragen van haar leden. Verder blijft hun vaste thuishulp langskomen. Wel zullen de thuiszorgmedewerkers vanaf maart in de nieuwe outfit van i-mens voor de deur staan. Bij i-mens kunnen de leden rekenen op dezelfde diensten. Op termijn zal dit aanbod ook uitbreiden.

Paul Callewaert: “Meer dan ooit nemen wij als ziekenfonds de zorgcoördinatie van onze leden op. Onze leden kunnen bij ons terecht met al hun zorgvragen. Wanneer we merken dat een lid nood heeft aan thuiszorg, contacteren wij i-mens die de uitvoering op zich zal nemen. Is er nood aan extra ondersteuning en begeleiding, dan kunnen leden rekenen op onze maatschappelijk werkers, ziekenfondsadviseurs, sterke eerstelijnsmedewerkers …”

Samen sterk

i-mens is vanaf maart 2020 de thuiszorgpartner van de Socialistische Mutualiteiten, maar zal volledig onafhankelijk functioneren. De samenwerking met i-mens zal zich vertalen in thuiszorg van de hoogste kwaliteit voor de leden van het ziekenfonds. De Socialistische Mutualiteiten zullen wel zeer nauw samenwerken met i-mens deze kwaliteit te garanderen.

Paul Callewaert: “Onze thuiszorgmedewerkers maken de overstap naar i-mens. Dit betekent geen afscheid, want ze blijven goed voor onze leden zorgen vanuit een versterkt kader. We wensen i-mens en al haar medewerkers heel veel succes toe met deze nieuwe start!”

* i-mens is ontstaan uit 12 organisaties: vzw Thuisverzorging in Solidariteit, vzw Medisom (Thuisverpleging Oost-Vlaanderen), vzw Thuiszorg Bond Moyson West-Vlaanderen, vzw Thuisverpleging De VoorZorg Provincie Antwerpen, vzw Solidariteit voor het Gezin, vzw Thuishulp, vzw S.V.V. Centrum voor Jeugd- en Gezinsproblematiek, vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit, Zorgende Handen vzw, vzw Opvanggezinnen in Solidariteit, Partners in Solidariteit vzw, Stichting Edith Devriendt.