Socialistische Mutualiteiten verheugd over tijdelijke verhoging ziekte-uitkeringen

Gisteren keurde het parlement een wetsvoorstel van sp.a en PS goed over een tijdelijke verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De Socialistische Mutualiteiten reageren verheugd op deze beslissing. De leden die recht hebben op een verhoging van hun uitkering zullen de toeslag automatisch uitbetaald krijgen. Ze hoeven zelf niets te ondernemen.

Eind maart al trok het ziekenfonds aan de alarmbel. De mutualiteit waarschuwde dat werknemers die ziek worden in deze coronatijden geen extra bescherming genieten. Dit in tegenstelling tot mensen in tijdelijke werkloosheid. Het ziekenfonds pleitte er concreet voor om het niveau van de ziekte-uitkeringen af te stemmen op dat van de verhoogde uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid (70 % + 5,63 euro/dag).

De maatregel bleef evenwel geblokkeerd door de federale regering, ondanks het akkoord dat de sociale partners op 14 april bereikten. Uiteindelijk zette het parlement zijn schouders achter het initiatief. Een door de sp.a ingediend en door de PS medeondertekend wetsvoorstel werd gisteren goedgekeurd door alle partijen behalve de N-VA.

Dat is goed nieuws voor mensen in arbeidsongeschiktheid. Werknemers met een bruto maandinkomen van minder dan 3.457,97 euro die na 29 februari 2020 ziek zijn geworden, zullen een toeslag krijgen op hun ziekte-uitkering. Ze hebben bovendien recht op een minimum van 61,22 euro per dag.

De maatregel wordt genomen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Ze zal gelden tot het einde van de coronacrisis zoals door de RVA bepaald.

De leden hoeven zelf geen stappen nemen. Het ziekenfonds zal de uitkering automatisch herberekenen en de aanvullende vergoeding uitbetalen. Dat zal gebeuren binnen de 3 maanden na publicatie van de wet in het Belgische Staatsblad.

“Wij zijn verheugd over deze beslissing van het parlement. Ze zorgt ervoor dat de koopkracht van de werknemers met een laag of gemiddeld inkomen die ziek worden, beschermd wordt”, beklemtoont Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

Het ziekenfonds is eveneens tevreden over de betere bescherming van coronapatiënten. Een maatregel die gisteren door het parlement werd goedgekeurd. Ziekenhuizen worden verboden ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Deze nieuwe regelgeving gaat in met terugwerkende kracht op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie. Het ziekenfonds ijverde vanaf begin maart voor deze maatregel.​