Solidaris in actie tegen omzeilen verbod ereloonsupplementen

Solidaris neemt actie tegen pogingen van ziekenhuizen om het verbod op ereloonsupplementen voor medische beeldvorming te omzeilen. Wie een NMR/MRI of een CT-scan ondergaat, wil geen verrassingen bij de afrekening. Solidaris merkt dat ziekenhuizen achterpoortjes zoeken voor het verbod. “Met onze tips kunnen patiënten zichzelf beschermen, maar we zullen actie ondernemen tegen wanpraktijken”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Sinds 4 december 2023 mogen ziekenhuizen tijdens de normale werkuren en in dringende situaties geen ereloonsupplementen meer aanrekenen voor NMR/MRI- of CT-scans.

Als patiënt moest je voordien zeer vaak een ereloonsupplement betalen bovenop het wettelijke tarief voor zware medische beeldvorming, zoals bij NMR/MRI’s en CT’s. Zo’n supplement is altijd voor je eigen rekening, waardoor de kostprijs van een diagnose duur kan uitvallen.

Ziekenhuizen zijn creatief

We zien dat sommige ziekenhuizen de regels naar hun hand zetten en patiënten een formulier dat niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden laten ondertekenen. Ziekenhuizen leggen ook bijna systematisch het tijdstip aan de patiënt op terwijl het verzoek tot afwijking op de normale werkuren van de patiënt moet komen, niet van het ziekenhuis.

Solidaris ondernam al actie door zijn leden hierover meermaals te informeren via het ledenmagazine, de website, sociale media en in nieuwsbrieven.

Het is van groot belang dat de patiënt zijn rechten goed kent, want helaas zien we dat ziekenhuizen in bepaalde gevallen toch supplementen aanrekenen terwijl ze dat niet mogen.

Soms krijgen patiënten de keuze tussen een afspraak binnen de kantooruren over een tiental weken en een afspraak op korte termijn, maar dan wel buiten de kantooruren. Inclusief de mogelijke ereloonsupplementen.

Geen achterpoortjes meer

Solidaris schreef samen met de andere ziekenfondsen een brief naar elk ziekenhuis in België met een verduidelijking van de regels. We voegden daarbij een voorbeeld van een correct formulier dat toelaat aan de patiënt om goed geïnformeerd zijn goedkeuring kan geven.

Bovendien zorgt Solidaris ervoor dat elke vraag, klacht of opmerking over supplementen opgevolgd wordt. Zo gingen we bij Solidaris al voor enkele tientallen vragen, aankloppen bij het betrokken ziekenhuis. In vele gevallen moest het ziekenhuis toegeven dat er sprake was van een foutieve aanrekening. In andere gevallen kon het ziekenhuis aangeven dat er wel degelijk een correcte toepassing van de regelgeving was.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris: “Het is duidelijk dat sommige ziekenhuizen het verbod op supplementen bij scans tijdens de kantooruren of in dringende gevallen trachten te omzeilen en daarbij ook de patiënten verkeerd informeren. Dat kan niet. Solidaris neemt het daarom op voor de patiënten die daar de dupe van zijn. We onderzoeken bij elke vraag of klacht of het ziekenhuis correct gehandeld heeft. Ik kan dan ook maar één raad geven aan mensen die twijfelen over hun factuur of over de formulieren die ze onder hun neus geduwd krijgen: laat ze controleren door je ziekenfonds.”

Lees het volledige persbericht als PDF-bestand


Onze tips om supplementen bij scans en MRI’s te vermijden

  • Vraag aan de arts die het onderzoek voorschrijft om de periode waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden op het voorschrift te vermelden.
  • Teken alleen een document als je zelf vroeg om de voorgestelde datum aan te passen. Teken niet als jij wil dat het ziekenhuis de datum op het voorschrift respecteert.
  • Als je een afwijking vraagt van het aangeboden tijdstip, vraag altijd hoeveel het je gaat kosten. Het ziekenhuis moet jou een concrete inschatting geven in euro’s.
  • Vraag een betalingsbewijs en hou dit goed bij.

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be