Solidaris is blij met de politieke steun voor zijn wetsvoorstel voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen

Woensdag 24 april heeft de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen het wetsvoorstel voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen besproken. Dat stond op de agenda als gevolg van een petitie die Solidaris in 2023 was gestart. In aanwezigheid van de twee algemeen secretarissen van Solidaris, Jean-Pascal Labille en Paul Callewaert, en van Solidaris’ geneesmiddelenexpert Anne Hendrickx, discussieerden de leden van de commissie Gezondheid over de sociale, democratische en budgettaire uitdagingen van het geneesmiddelenbeleid.

Na ruim een jaar campagne voeren om het wettelijk kader voor het bepalen van geneesmiddelenprijzen te wijzigen, is Solidaris blij te zien dat het wetsvoorstel voor eerlijke geneesmiddelenprijzen een politieke meerderheid kan overtuigen.

1 miljard teveel

Ter herinnering, elk jaar besteedt de sociale zekerheid meer dan 5 miljard euro aan de terugbetaling van geneesmiddelen. Uit een steekproef van Solidaris met recente geneesmiddelen blijkt dat we jaarlijks voor recente geneesmiddelen 1 miljard te veel betalen.

Normaal wordt voor elk nieuw middel de prijs voor terugbetaling mee bepaald in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). Daarin zitten naast wetenschappelijke experts ook vertegenwoordigers van ziekenfondsen en zorgverleners. Steeds vaker sluiten bedrijven echter geheime prijs-volumecontracten met de overheid. Op die manier zijn ze volledig vrij om de prijs te vragen die ze willen. Ze weigeren bovendien informatie te geven over productiekosten en onderzoeksinvesteringen voor hun geneesmiddel en profiteren vaak van hun productiemonopolie om volstrekt onredelijke prijzen te eisen. De winstmarges die farmaceutische bedrijven behalen zijn enorm.

Om dit groeiende fenomeen tegen te gaan, heeft Solidaris in samenwerking met de International Association of Mutual Benefit Societies (AIM) een instrument ontwikkeld om de prijs van een geneesmiddel objectief te kunnen bepalen. Deze objectieve en eerlijke prijs houdt rekening met verschillende parameters, waaronder onderzoeks- en productiekosten, redelijke winstmarges en extra winsten op basis van de innovatieve aard van het geneesmiddel.

Aandachtig na de verkiezingen

De debatten in de commissie Gezondheid vandaag hebben bevestigd dat er een brede politieke consensus bestaat over de noodzaak om de farmaceutische sector beter te reguleren.

Vooruit is blij met de voorzet die Solidaris geeft voor een Europees prijsmodel. De PS, PTB-PVDA en Ecolo/Groen hebben naar aanleiding van de commissievergadering van 24 april besloten om afzonderlijk een wetsvoorstel in te dienen om hun formele betrokkenheid bij dit model van eerlijke geneesmiddelenprijzen officieel te maken.

Hoewel Solidaris blij is met de positieve reacties, hebben ze op dit moment slechts een symbolische waarde, omdat het parlementaire werk niet kan worden voltooid vóór het einde van de legislatuur. Solidaris zal dus bijzonder alert blijven om ervoor te zorgen dat de politieke partijen hun belofte nakomen zodra na de verkiezingen het parlementaire werk hervat. Tot die tijd zullen wen nauwlettend in de gaten houden dat deze voorstellen geen verkiezingsbeloften blijven.

Lees het persbericht als PDF

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers Solidaris
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be