Solidaris is een feit, en broodnodig

Op 1 juli 2022 is Solidaris een feit. Bond Moyson Oost- en West-Vlaanderen, De VoorZorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Socialistische Mutualiteit Brabant en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten veranderen van naam. Samen worden we Solidaris. We vertegenwoordigen 1,9 miljoen leden en hebben 229 kantoren in heel Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks verwerken we zo’n 18,5 miljoen facturen en doktersbriefjes.

Waarom de naam Solidaris?

Solidaris staat voor solidariteit. En solidariteit is onze kernwaarde. Al meer dan 100 jaar staan we als ziekenfonds voor een betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, en dat blijft nodig.

Hoe rijker, hoe gezonder

Want nog altijd geldt: hoe hoger het inkomen, hoe beter de gezondheid. 88,7 % van de rijkste Belgen vindt dat ze in goede tot zeer goede gezondheid verkeren, terwijl dat maar 61,1 % is bij de armste mensen. Wie een lager inkomen heeft, mist vaker noodzakelijke zorg, omdat ze te duur of veraf is of omdat de wachtlijsten lang zijn.

Al op jonge leeftijd komen sociale ongelijkheden in gezondheid tot uiting. Kinderen uit kwetsbare gezinnen gaan bijvoorbeeld veel minder naar een kinderarts of tandarts. Ook op het vlak van mentale gezondheid is de kloof zorgwekkend. Deze kinderen nemen vaker antidepressiva en gaan vaker naar de psychiater.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris: “Als je weet dat bijna 1 op de 3 kinderen in Vlaanderen opgroeit in een arm gezin, dan zijn dat heel onrustwekkende cijfers. Ze tonen dat gezondheidsongelijkheden al op heel vroege leeftijd ontstaan.”

De financiële kracht van solidariteit

Gelukkig zorgen onze sociale zekerheid en de ziekenfondsen voor toegankelijke, solidair georganiseerde zorg. De 568 710 landgenoten die in 2017 geconfronteerd werden met de zwaarste gezondheidszorguitgaven waren samen goed voor quasi 60 % van alle uitgaven van de ziekteverzekering. Terwijl hun uitgaven opliepen tot gemiddeld 12 500 euro per persoon, betaalden ze elk gemiddeld maar 500 euro.

Solidaris wil dat iedereen mee kan. “Daarom is solidariteit vandaag belangrijker dan ooit”, vindt Paul Callewaert. “Als ziekenfonds willen we er zijn voor iedereen. Iedereen die ziek is, maar ook gezond. Het is dankzij die sterke schouders dat we er kunnen staan voor de meest kwetsbaren. Want kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, daar heeft iedereen recht op.”

Solidaris, iedereen mee.

Dienstverlening verandert niet

Een nieuwe naam dus, maar met dezelfde vertrouwde werking. Leden kunnen blijven rekenen op onze dienstverlening en een sterk pakket voordelen. En ook onze partners en de zorgverleners waarmee we samenwerken mogen gerust zijn: alle terugbetalingen en dossiers lopen gewoon door onder de naam Solidaris.

Download het persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerder Socialistische Mutualiteiten
0470 27 58 79

Praktisch: naam en logo

Worden wij vermeld in uw communicatiekanalen? Dan kan u onze naam vanaf 1 juli aanpassen naar Solidaris. Meer informatie en het Solidaris-logo vindt u hier.