Solidaris reageert bezorgd: afschakeling zorg mag niet lukraak gebeuren

Reactie op Zorgnet-Icuro

Het socialistisch ziekenfonds Solidaris maakt zich zorgen over het bericht van Zorgnet-Icuro dat de afbouw van ziekenhuisdienstverlening naar aanleiding van het personeelstekort in de ziekenhuizen aankondigde. “Wij hebben alle begrip voor de moeilijkheden waarmee de ziekenhuizen als werkgever kampen”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert in een reactie. “En we kunnen begrijpen dat ziekenhuizen organisatorische maatregelen nemen om hieraan te verhelpen om de zorg ‘up and running’ te houden.”

“Aan de andere kant gebeurt deze afschakeling en heropbouw best niet lukraak of naar eigen goeddunken en is het aangewezen hiervoor een algemeen kader met criteria te creëren waarbij  de nood/dringendheid en de ernst van aandoeningen bepalend zijn voor waar het aanwezige personeel prioritair wordt ingezet. Zo ook moet de verzorging van chronische patiënten de volle aandacht blijven krijgen boven de soms meer lucratieve activiteiten”, zegt Callewaert.

“De sector moet durven inzetten op de juiste zorg op de juiste plaats. Is dit ook de zorg die de patiënt daadwerkelijk nodig heeft en/of nog wil? Het bespreekbaar maken en uitwerken van de levensdoelen, maar ook het gesprek rond de vroegtijdige zorgplanning, kan hier een voorbeeld zijn.”

Naast begeleidingsrichtlijnen op korte termijn is er nood aan een meer structurele en duurzame oplossing voor deze problematiek. Solidaris wil daaraan meewerken, verzekert Paul Callewaert, met de zorg voor de acute en chronische zorg als leidend thema. “Onder meer de werven ziekenhuishervorming en -financiering die de minister opstartte lenen zich daartoe.”

Download het persbericht (.pdf)