Solidaris roept op beperking terugbetaling in aanvullende verzekering logopedisten te overwegen

Solidaris betreurt de ‘gijzelingsactie’ van de logopedisten. “Misschien moeten wij als ziekenfondsen overwegen om de tussenkomsten van onze aanvullende verzekering voor te behouden voor logopedisten die de tarieven respecteren”, reageert algemeen secretaris Paul Callewaert.

Gevaarlijk precedent

Het socialistisch ziekenfonds betreurt de beslissing van veel logopedisten aan om zich niet langer aan de afgesproken tarieven te houden. “Deze beslissing is op een verkeerde voorstelling van de zaken gebaseerd”, zegt Callewaert, “en ik vrees dat dit gaat uitdraaien op een pyrrusoverwinning voor de logopedisten. Voor de gesprekspartners houdt zwichten voor dergelijke chantage een gevaarlijke precedent in. De goesting om voor de logopedisten nog éxtra inspanningen te doen wordt daardoor ontnomen. Zo drijven ze zelf de terugbetaling van de ziekteverzekering in een richting waarbij alleen nog geconventioneerde logopedisten – die de tariefafspraken respecteren – in aanmerking komen voor een terugbetaling.”

Chantage in plaats van overleg

Dat is nochtans wat de ziekenfondsen helemaal niet wensen en willen vermijden. “Maar de houding van de vertegenwoordiging van de logopedisten is allesbehalve orthodox”, aldus Callewaert.

Nadat de vertegenwoordigers van de logopedisten het volledige RIZIV-budget, inclusief het aandeel voor logopedie, hadden goedgekeurd, eisten ze 32 miljoen euro extra. Daardoor bliezen ze het overleg met de ziekenfondsen de facto op. Bovendien plegen ze chantage op het overlegmodel, aldus Solidaris, door de patiënten en ook kwetsbare patiënten te gijzelen.

“Het is ‘not done’ om na een akkoord over het budget 32 miljoen euro extra te eisen. Als alle sectoren op die manier hun onderhandelingen zouden voeren, dan zakt het budget en gans het overlegmodel door het ijs. Als dat de bedoeling is, bravo dan voor de logopedisten.”

Aanvullend voordeel beperken tot geconventioneerde logopedisten

Solidaris roept op om te overwegen om de terugbetaling van de logopedieverstrekkingen die ze via hun aanvullende verzekering uitbetalen voor te behouden voor logopedisten die de conventie ondertekenden. Logopedisten die zich buiten de overeenkomst zetten, en de tarieven niet respecteren, komen dan niet in aanmerking voor een terugbetaling binnen de aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering van het ziekenfonds biedt een tussenkomst voor prestaties die niet door de verplichte verzekering worden terugbetaald.

Het is tijd dat de ziekenfondsen kleur bekennen door hun aanvullende voordelen te koppelen aan de conventiestatus zodat de aanvullende verzekering, op lange termijn, de toegankelijkheid blijft garanderen.

Solidaris betreurt ook dat de vertegenwoordiging van de logopedisten voor een conflictscenario heeft gekozen in plaats van het overleg. Nochtans biedt dat overleg mogelijkheden.

Het socialistisch ziekenfonds stelt voor om op basis van de huidige overeenkomst na te gaan in welke mate het gat tussen de voorziene 28 euro en de 33,41 euro die de logopedisten wensen, kan dichtgereden worden. Callewaert: “Er zijn duidelijk mogelijkheden om in de kostenstructuur van de praktijkwerking van logopedisten in te grijpen door het administratief werk, dat vandaag op een te hoog percentage van 30 % wordt geraamd, te reduceren en een correcte inschatting van het duurder terugbetaalde bilan correct te verrekenen. Bovendien kan de kostprijs van het bilan naar beneden door de huidige vrije marktprijzen voor de testen, die niet altijd de juiste kwaliteit bieden, naar beneden te halen door ze te onderwerpen aan een aanbesteding.”

Download het persbericht (.pdf)

Perscontacten

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be