Solidaris steunt uitbreiding van de rol van apothekers en verpleegkundigen bij griepvaccinatie

Het Verzekeringscomité heeft zich vandaag positief uitgesproken over het wetsontwerp om financieel te regelen dat apothekers en verpleegkundigen griepvaccins kunnen zetten. Solidaris steunt de uitbreiding naar meer zorgverleners omdat zo overbelasting van de eerstelijnszorg vermeden kan worden.

Terwijl vanaf het midden van september 2023 Vlaanderen met nieuwe vaccinaties tegen COVID-19 is gestart, heeft een meerderheid van het Verzekeringscomité positief geadviseerd over het plan van minister Frank Vandenbroucke om meer zorgverleners in de eerste lijn, waaronder apothekers, nauwer te betrekken bij de komende vaccinatiecampagne tegen griep.

De covidvaccins werden al toegediend door huisartsen, apothekers en verpleegkundigen in de eerstelijnszorg. Nu zullen die ook de klassieke griepvaccins kunnen zetten.

Overbelasting eerstelijnssector vermijden

Al was het advies niet unaniem, Solidaris juicht toe dat kwetsbare patiënten niet het slachtoffer worden van gebakkelei over wie nu een spuitje mag zetten.

Artsensyndicaten BVAS en het Kartel wijzen op mogelijke medische gevolgen. Die zijn echter bijzonder zeldzaam. Bovendien kregen de apothekers een specifieke opleiding. Zelfs een korte opleiding bij het Rode Kruis, kan iemand accuraat doen reageren.

Er is een belangrijk argument om ook apothekers en verpleegkundigen te betrekken bij de griepvaccinatie: ze helpen de herfstpiek die eraan zit te komen opvangen. Zoals bekend kampt de eerstelijnszorg met capaciteitsproblemen. Een snelle bereikbaarheid van de huisarts staat vandaag onder druk.

Logistieke drempels blijven bij een vaccinatiecampagne best zo laag mogelijk. Uiteindelijk zijn kwetsbare patiënten die niet tijdig gevaccineerd geraken, medisch problematischer dan de zeldzame complicaties die kunnen opduiken door apothekers het griepvaccin te laten zetten.

Bovendien vermijden we op deze manier dat patiënten met hoge en dringende medische nood, zelf niet meer terecht kunnen in een wachtkamer die is volgelopen met patiënten die een covid- en/of griepprik komen halen.

Solidaris begrijpt wel de bezorgdheid over de kwalitatieve doorstroming van vaccinatiegegevens. “De ziekenfondsen zullen daarom maximale inspanningen leveren om die gegevensdoorstroming te faciliteren”, benadrukt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris.

Lees hier het volledige persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be