Solidaris vindt 1 miljard om te herinvesteren in de gezondheidszorg

… en bindt strijd aan tegen overwinsten op geneesmiddelen

Solidaris komt op donderdag 26 januari 2023 naar buiten met de studie ‘Een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen’. Hiermee toont het ziekenfonds aan dat de sociale zekerheid jaarlijks een miljard euro kan besparen en herinvesteren als farmaceutische bedrijven een gerechtvaardigde prijs zouden vragen voor hun geneesmiddelen. Een besparing ten voordele van de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg en dus de gezondheid van alle burgers.

’Calculator’ berekent juiste prijs

Over hoe de prijzen van geneesmiddelen vandaag tot stand komen, heerst veel onduidelijkheid. Als reactie hierop heeft het internationale AIM (Association Internationale de la Mutualité), in nauwe samenwerking met Solidaris, een berekeningsmodule of ‘calculator’ ontwikkeld om rechtvaardige en transparante prijzen voor innovatieve geneesmiddelen te berekenen. De ‘calculator’ berekent een billijke, evenwichtige en rechtvaardige prijs voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven die de geneesmiddelen op de markt brengen. De ‘calculator’ houdt rekening met de volgende parameters: onderzoek- en ontwikkelingskost, productie en algemene kosten, verkoop en medische info, basiswinst, innovatiebonus.

1 miljard per jaar

Dit model werd toegepast op 7 geneesmiddelen, die relevant zijn voor zeldzame aandoeningen en snelgroeiende domeinen zoals kanker, diabetes type 2 … Het resultaat is duidelijk: we betalen tussen de 5 en 18 keer de gerechtvaardigde prijs voor kanker- en weesgeneesmiddelen en tot 3 keer de prijs voor meer gangbare behandelingen. Bij een rechtvaardige prijs zou onze sociale zekerheid 4 keer minder betalen voor alle innovatieve geneesmiddelen. 1 miljard euro, of 20 % van de geneesmiddelenuitgave kan ons land zo elk jaar herinvesteren.

De ziekteverzekering besteedt in België meer dan 5,4 miljard euro per jaar aan geneesmiddelen. Vooral nieuwe medicijnen zijn duur, waarbij kankerbehandelingen tienduizenden euro’s kosten en behandelingen voor zeldzame ziekten honderdduizenden euro’s per jaar. De vraag is niet of patiënten het recht op dergelijke dure geneesmiddelen moeten behouden. De vraag is: “Moeten die geneesmiddelen zo duur zijn?” Bovendien gaan de prijzen voor geneesmiddelen gestaag omhoog. Niet alleen omdat de kosten stijgen, maar omdat farmaceutische bedrijven steeds meer aanrekenen en de minister van volksgezondheid de middelen niet heeft om beter te onderhandelen. De ‘juiste prijs-calculator’ zal helpen bij die onderhandelingen.

Van petitie naar wetsvoorstel

Daarom beveelt Solidaris aan om de AIM-toepassing ‘de juiste prijs’ te gebruiken als onderhandelingselement voor de prijs van nieuwe geneesmiddelen in België. Om dit model in de wet te integreren, lanceert Solidaris een grote burgerpetitie met als doel het debat te openen over gerechtvaardigde prijzen van geneesmiddelen en de overwinsten die farmaceutische bedrijven maken. Met 25 000 handtekeningen kunnen we een wetsvoorstel op de agenda van de kamer zetten.

België kan niet in zijn eentje transparante en lagere prijzen voor geneesmiddelen introduceren. Daarom vraagt Solidaris dat ons land gebruikmaakt van het voorzitterschap van de Europese Unie om het thema op de agenda te zetten en het debat op gang te brengen over het invoeren van een eerlijk en rechtvaardig prijsmodel op Europees niveau.

Ten slotte ontwikkelde het ziekenfonds, i.s.m. het onafhankelijk webmedium Tout Va Bien, een documentaire die de problemen met betrekking tot de juiste prijs van geneesmiddelen op heldere wijze uiteenzet.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van Solidaris: “Deze geneesmiddelencampagne is noodzakelijk, niet alleen om de geneesmiddelen toegankelijk te houden, maar de hele gezondheidszorg. De overwinsten van farmaceutische bedrijven bereiken recordniveaus. Gezien de sociale en economische context is het van essentieel belang om de middelen te halen waar dit kan. Als werkgevers vragen de lonen te bevriezen, zie ik niet in waarom we niet kunnen beginnen met het recupereren en herinvesteren van overtollige winsten.”

Download het persbericht (.pdf)

Lees de volledige studie (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be